لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش تلفات و فرار قوای امنیتی در افغانستان


نبود انگیزه و عدم موجودیت رهبری و مدیریت موثر از دلایل عمدۀ افزایش تلفات در میان قوای امنیتی افغانستان عنوان شده است.

ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، سیگار، گزارش میدهد که در هشت ماۀ اول سال روان میلادی ۵۵۲۳ نفر از منسوبین امنیتی افغانستان در جریان عملیات مسلحاتی و انفجارات کشته شده اند. سیگار هم چنان می گوید در همین مدت ۹۶۶۵ منسوب قوای امنیتی آن کشور زخمی شده اند.

درین گزارش از ۱۰۱مورد حمله خودی، حمله افراد منسوبین قوای مسلح بالای همسنگران شان، تذکر رفته است که درنتیجۀ آن ۲۵۷تن کشته و ۱۲۵تن زخمی شده اند.

قوماندان عمومی قوای بین المللی حمایت قاطع, دلیل بلند رفتن تلفات و فرار سربازان از صفوف قوای مسلح را ضعف در رهبری و مدیریت در ارگان های امنیتی خوانده است.

واکنش وزارت دفاع افغانستان

وزارت دفاع ملی بعد از نشر این گزارش پذیرفت که مشکلات وجود دارد، اما به اندازۀ که سیگار گزارش داده است. جنرال حبیب الرحمن افضل، معاون ارتباط عامه و ستراتیژیک وزارت دفاع ملی افغانستان، در مصاحبه یی به صدای امریکا گفت اردوی افغانستان تلفات داشته است، ولی گفت این ارقام با ارقام وزارت دفاع افغانستان تفاوت دارد.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، میگوید که تلفات نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. شده است. اما او تاکید می کند که با در نظر داشت تهدیدات و پلان بزرگ دشمن که قصد داشت در سال روان هشت ولایت و ۶۰ ولسوالی را تحت کنترول خود بیاورد، قابل پیشبینی بود.

آقای رادمنش در پاسخ به سوال فرار سربازان از صفوف جنگ و نبرد گفت " مشکلات وجود دارد،اما دربرابر این مشکلات تلاش های ما نیز جریان دارد. کوشش می شود که در صفوف اردوی ملی دیگر این مشکلات وجود نداشته باشد ."

اما به باور شماری از تحلیلگران، نبود انگیزه در میان قوای امنیتی برای جنگ، و ضعف در رهبری و مدیریت جنگ را از عوامل عمدۀ افزایش تلفات قوای امنیتی و فرار آنان از خدمت نظامی و امنیتی عنوان می کنند.

عامل افزایش تلفات و فرار از دید کارشناسان نظامی

امین الله حبیبی، کارشناس نظامی و سابق سخنگوی قوای آیساف درکابل، موضوع عدم توجه به سر نوشت اعضای خانواده سربازان که در میدان نبرد قربانی می دهند را بسیار مهم عنوان می کند.

به گفتۀ وی، زمانی که یک سرباز درمیدان نبرد با دشمن جان خود را قربان می کند این نگرانی را نیز با خود دارد که سرنوشت اعضای خانواده و اطفال شان چه می شود ؟ این یکی از علل مهم افزایش فرار از صفوف میباشد.

آقای حبیبی گفت: " متاسفانه حکومت به سرنوشت خانواده های شهدا توجه ندارد و این مسأله بسیار مهم است ".

تعدای از تحلیلگران نظامی پایین بودن سطح تعلیم و تربیه نظامی و ظرفیت پایین در رهبری و مدیریت جنگ را عامل افزایش تلفات و فرار سربازان از صفوف قوای مسلح می پندارند.

جنرال خدایداد هزاره در مورد گفت : " قوای مسلح ( اردو ، پولیس و امنیت ملی ) تعلیم و تربیه نظامی در برابر جنگ های چریکی نداشته و تلفات بیشتر دارند. قوای مسلح افغانستان، با در نظرداشت تشدید جنگ باید خود را آماده بسازد تا تلفات کم شود."

جنرال هزاره افزود " در افغانستان انگیزه ملی به اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی ، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و پولیس سرحدی داده نمی شود. باید انگیزه ای ملی داده شود".

بعضی دیگر از تحلیلگران نظامی در بخش سکتور امنیتی میگویند رهبران کشور باید برای نیروهای امنیتی نمونه باشند به خصوص دادن انگیزه در راستای مبارزه بر ضد شورشیان.

XS
SM
MD
LG