لینک های دسترسی

Breaking News

تایید ۴۰۰۰ ویزای جدید برای مترجمان افغان


ویزه های جدید برای سال ۲۰۱۸ میلادی است

کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای کانگرس ایالات متحده صدور ۴۰۰۰ ویزۀ خاص مهاجرت به ایالات متحده را منظور کرد.

ویزای خاص مهاجرت یا SIV به آن افغان‌هایی داده می شود که به صفت ترجمان یا قراردای با نظامیان امریکایی در افغانستان کار کرده باشند.

مقام های امریکایی به شمول جان مکین، سناتور حزب جمهوری خواه می گویند که ادامۀ صدور ویزۀ خاص برای افغان ها نشاندهندۀ پیام واضح ایالات متحده است و آن اینکه امریکا کسانی را که در جنگ بر ضد دهشت افگنی امریکا را کمک کرده اند، تنها نمی گذارد.

قرار است ۴۰۰۰ ویزۀ جدید در جریان سال ۲۰۱۸ به متقاضیان افغان توزیع شود. رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که هم اکنون کم و بیش ۱۵ هزار درخواست ویزۀ خاص مهاجرت به امریکا زیر کار در سفارت امریکا در کابل است.

درخواست های فراوان و شمار نسبتاً کمتر ویزۀ SIV سبب شد که روند مصاحبه و صدور ویزه در اوایل ماه مارچ روان در سفارت ایالات متحده در کابل متوقف شود.

در ماه می در یک اقدام اضطراری، سناتوران امریکایی ۲۵۰۰ ویزه SIV اضافی را برای افغان های که با حکومت امریکا در افغانستان کار کرده اند، تصویب کردند.

XS
SM
MD
LG