لینک های دسترسی

Breaking News

شانزده وزیر سوگند وفاداری یاد کرد


تا هنوز وزیر دفاع ملی معرفی نشده است

شانزده وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی افغانستان به شمول چهار زن حلف وفاداری را در برابر رئیس جمهور افغانستان به جا آورد. مراسم تحلیف در ارگ ریاست جمهوری درحالی به جا آورده شد که رئیس اجراییه افغانستان نیز در آن حضور داشت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف از وزیران خواست تا درمدت سه هفته آینده پلان صد روز کاری شانرا تهیه نمایند وبعدا آنرا به مرحله اجرا بگذارند.

او خطاب به وزرا گفت"کار ما نهایت زیاد است،تنها یک خواهیش از شما دارم ،کسانی را که گلهای کاغذی را برای تان میآورند ،بگویید که لطفا پیش تان نیایند".

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع، داکتر فریده مهمند وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دلبر نظری وزیر امور زنان، داکتر محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، داکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و محمد گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، حلف وفاداری یاد کردند.

اکنون بعد از سپری شدن هفت ماه کابینه حکومت وحدت ملی تقریبا تکمیل گردید اما کرسی وزارت دفاع ملی هنوز هم خالی است.

با وجودیکه رهبران حکومت وحدت ملی روی نامزد وزیر وزارت دفاع نیز به توافق رسیده اند وعبدالله حبیبی پیژنداوال وزارت دفاع را به این پست تعیین نموده اند اما تا هنوز او رسما از سوی رئیس جمهوربه ولسی جرگه معرفی نشده است.

XS
SM
MD
LG