لینک های دسترسی

اشتراک تیم های بایسکل دوانی و کوانگفو افغانستان در مسابقات بین المللی


تیم ملی بایسکل رانی افغانستان بعد از پیروزی در مسابقات دوستان در پاکستان امروز جهت اشتراک در مسابقات جهانی شارجه عازم امارات متحده عرب شد. همچنان تیم ملی کانگفوی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جهانی این رشتۀ ورزشی، امروز عازم روسیه گردید. فدراسیون ملی کانگفو میگوید که ورزشکاران افغان پس از چند سال وقفه، در مسابقات جهانی شرکت میکنند.

XS
SM
MD
LG