لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز پروژۀ ده میلیون دالری مدیریت زمین و جنگلات در افغانستان


وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که "پروژۀ مدیریت پایدار زمین و جنگل در موافقت با جامعه" به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دالر در در پنج ولایت آغاز شد.

به گفتۀ مقامات، این پروژۀ شش ساله به صورت امتحانی آغاز شده و گامی مهم در بخش تغییر اقلیم است.

محمدرفیع قاضی‌زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت در نشست دو روزۀ"پروژۀ مدیریت پایدار زمین و جنگل در موافقت با جامعه" در کابل گفت که هدف کلی این پروژه، تنظیم مشارکتی منابع طبیعی در نتیجۀ ایجاد ظرفیت‌های دولتی و جوامع محلی، است.

به گفتۀ آقای قاضی‌زاده، این پروژه سبب حفظ تنوع بیالوژیکی، کاهش انتشار گازها و ایجاد سازگاری جوامع در مقابل تغییر اقلیم خواهد شد.

رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت افزود که این پروژه با انجمن‌ها و جوامع محلی، تطبیق می‌شود و در نتیجۀ آن بیش از ۳۰هزار هکتار مناطق جنگلی، به صورت بهتر مدیریت خواهد شد.

او افزود: "همچنان به مساحت بیشتر از ۲۰۰هزار هکتار ساحه علفچرها به اثر تطبیق این پروژه از طریق مکاتب آموزشی ساحوی برای دهاقین، آنها پرکتس‌های (ممارست) یاد خواهند گرفتند تا بتوانند علفچرها را به گونۀ درست‌تر و پایدار استفاده و توسعه صحرا و صحراگرایی کاهش بیاید".

بر اساس گزارش‌های علمی، با گذشت هر روز اقلیم زمین تغییر می‌کند. افغانستان در انتشار گازهای مخرب نقشی ندارد؛ اما به گفتۀ مقام‌های وزارت زراعت منابع آبی و طبیعی این کشور به شدت از تغییر اقلیم متأثر شده است.

معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نشان می‌دهد که ۲۰ ولایت این کشور را امسال خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم آسیب زده است.

بر بنیاد آمار ملل متحد، ۴.۲ میلیون افغان به دلیل درگیری، بیجاشدگی و آفات طبیعی از جمله خشکسالی مداوم به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند و همچنان ۸.۷ میلیون افغان دیگر نیز به دلیل فقر مطلق، میزان بالای بیکاری و از دست دادن معیشت به علت تغییرات آب و هوا، نیازمند مساعدت‌های بشری اند.

XS
SM
MD
LG