لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز انتخابات در سودان، بدون در نظرداشت تحریم


عمر البشیر رئیس جمهور سودان

توقع بر آن است که عمر البشیر رئیس جمهور کنونی سودان، بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.

انتخابات در سودان امروز آغاز یافت و توقع میرود که عمر البشیر رئیس جمهور کنونی آن کشور، بار دیگر برنده اعلام شود و حزب کنگرۀ ملی اش نیز پیروزی به دست آرد.

با وجود آن که مخالفین حکومت خواستار تعویق انتخابات بودند، اما عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از تصمیم اش مبنی بر برگزاری این انتخابات دفاع کرد و آن را حق مردم اش خواند.

انتخابات ریاست جمهوری سودان امروز در حالی آغاز شد که احزاب مخالف با استناد بر نبود حق آزادی بیان و حق گردهمایی در کشور شان، این انتخابات را تحریم کردند.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان برای کسانی که میگویند انتخابات باید به تعویق بیافتد، گفت: «انتخابات حق شهروندان است، زیرا آنان افزون بر این که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنند، تعیین کنندۀ نمایندگان خود در شورا های قانونگذاری نیز اند.

آقای بشیر مدت ۲۵ سال بدون کدام رقابت جدی، با نمایش دادن خود به عنوان نمادی از ثبات، قدرت را در اختیار داشته است.

رئیس جمهور متهم به جرایم جنگی

عمر البشیر، در ارتباط به اتهاماتِ مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی، مورد تعقیب محکمه جنایی بین المللی قرار دارد. او از سال ۱۹۸۹ بدینسو بر اریکۀ قدرت تکیه زده و در ۲۰۱۰ نیز که ذریعۀ انتخابات قدرت اش تمدید گردید، مخالفان اش ادعا کردند که انتخابات با تقلب همراه بود.

احمد سلیمان، یکی از رأی دهندگان در یک مرکز رأی دهی شهر خرطوم پایتخت سودان گفت که مردم باید رأی بدهند و اگر نمیخواهند بشیر پیروز شود، پس لازم است در انتخابات شرکت ورزند و در کنار گذاشتن بشیر سهم گیرند.

یک تن از رأی دهندگان دیگر، دادن رأی را یگانه راه صلح آمیز انتقال قدرت برای سودان با سی و پنج ملیون نفوس آن میداند و علاوه میکند که هرفرد سودانی حق دارد رأی بدهد و فردی را انتخاب کند که مناسب میداند.

XS
SM
MD
LG