لینک های دسترسی

Breaking News

کانال جدید سوئز در ششم اگست افتتاح می شود


کانال سوئز در سال ۱۸۸۹ حفر شد و سال گذشته میلادی ۵،۵ میلیارد دالر برای مصر عایدات داشت.

مقامات مصر می گویند که عبدالفتاح السیسی در نظردارد روز ششم اگست اعلام کند که کانال جدید سوئز برای کشتیرانی باز می شود.

مقامات مصری می گویند که در این وقت کشتی ها در سرتاسر جهان هارن های خود را به علامت پذیرش این گشایش به صدا درخواهند آورد.

جنرال نیرو های بحری محب محمد حسین مسیح، رئیس کال سوئز می گوید که پروژه ساخت کانال جدید زمان عبور از کانال سوئز را به نصف تقلیل بخشیده مصارف کشتی ها را کاهش می بخشد.

کانال سویز که ۱۹۳ کیلومتر طول و بیش از صد متر عرض دارد، مسیر کشتیرانی بین اروپا و جنوب آسیا بوده درسال ۱۸۸۹ حفر شده و سال گذشته ۵،۵ میلیارد دالر برای مصر عایدات داشته است.

کانال جدید توسعه کانال فعلی است که اجازه میدهد کشتی ها به هردو سمت همزمان حرکت کنند. تاحال ازین کانال به طور یک طرفه کار گرفته می شد.

مسیح می گوید که درظرف کمتر از ده سال کانال توسعه یافته ۱۳ میلیارد دالر را برای مصر عاید خواهد کرد.

اما اندریو لمبرت استاد تاریخ کشتیرانی در کنگ کالج لندن می گوید که موفقیت کانال تا اندازه زیادی وابستگی با صنعت کشتیرانی دارد ولی در حال حاضر مصر نمی تواند آن را کنترول کند.

حتی اگر پروژه توسعوی کانال سوئز به موفقیت نیز بیانجامد با آنهم تغییر جدی در زندگی طبقه متوسط مصر وارد نخواهد کرد. مردم در مصر از ازدیاد فقر و بلند قیمت ها رنج می برند معضله یی که زاده کشمکش های سیاسی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ می باشد.

اندریو لمبرت گفت "این یک ستراتیژی پرمخاطره است. مصر یک کشور بزرگ و مغلق است که جمعیت بیش از حد دارد. گمان نمی رود عایدات حاصله بتواند در زندگی مردمان آن تغیرزیادی وارد کند حتی اگر دو کانال نیز باشد. مصارف اداره مصر خیلی گزاف است و خیلی مقروض است."

اما مقامات مصری می گویند اقتصاد کشور رو به رشد است و توسعه کانال سویز یکی از پروژه هایی است که به منظور بلند رفتن عایدات در مصر عملی شده است.

قرار بود پروژه یکسال را در برگیرد، اما یک سال قبل تحلیلگران تکمیل شدن آن را درین زمان ناشد می دانستند. گرچه تا حال کشتی ها هارن های خودرا به صدا در نیاورده اند ولی مصری ها بی صبرانه منتظر آن اند.

XS
SM
MD
LG