لینک های دسترسی

Breaking News

یورش عساکر حکومت سوریه به شهر 'درعا'


یورش عساکر حکومت سوریه به شهر 'درعا'
یورش عساکر حکومت سوریه به شهر 'درعا'

شاهدان عینی میگویند، عساکر سوری به روز یک شنبه به مرکز احتجاجات شش هفته ای ضد حکومت وارد شده، دست به گلوله باری زده، و بخاطر تهدید سایرین، تعدادی را توقیف نمودند.

شهر 'درعا' از شش روز به این سو در فقدان نفت، آب و برق باقی مانده است.

فعالین سوری میگویند، به روز شنبه شش تن در درعا زمانی کشته شدند که عساکر نظامی و نشانزن ها به افراد غیر نظامی شلیک نمودند.

فعالین می گویند، یک زن و دو دخترش زمانی کشته شدند که یک تانک یک منزل را هدف قرار داد.

شاهدان عینی میگویند، عساکر در داخل شهر درعا، ادارۀ یک مسجد عمدۀ را بدست گرفتند که احتجاج کنندگان ضد حکومتی در آن گرد هم می آمدند.

سرکوبی نظامی یک روز بعد از آن صورت گرفت که فعالین و شاهدان عینی گفتند، حداقل ٦٥تن درحالی کشته شدند که نیروهای دولتی برای سرکوبی احتجاج کنندگان مخالف در سراسر لیبیا دست به کار شدند.

XS
SM
MD
LG