لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفت چشمگیر قوای حکومتی سوریه در جبهۀ حلب


پیشرفت نیرو های حکومتی در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست آورد بزرگی برای بشار الاسد است

فعالان سوری و رسانه های دولتی سوریه امروز خبر دادند که نیرو های حکومتی آن کشور، در شرق شهر حلب، به یک رشته پیروزی های چشمگیری دست یافته اند.

این پیشرفت ها، ظاهراً بخشی از ستراتیژی جداساختن ساحۀ تحت تصرف شورشیان به دو قسمت می باشد.

سانا، آژانس خبرگزاری رسمی سوریه، به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که اردو، ساحۀ صاخور را تصرف کرده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تأیید میکند. رمی عبدالرحمن رئیس این سازمان میگوید که از زمان تصرف نیم شهر حلب در سال ۲۰۱۲ تا کنون، شورشیان مخالف حکومت چنین شکست تلخی ندیده بودند.

وضعیت در حلب، نگرانی هایی را به سطح بین المللی نیز برانگیخته و تخمین میشود که ۲۵۰ هزار تن از افراد ملکی، تحت محاصرۀ قوای حکومت بوده و نیازمند غذا و کمک طبی اند.

وزارت دفاع روسیه گفته است که نیرو های حکومتی سوریه، در مجموع ده محله و بیش از سه هزار ساختمان را از شورشیان در حلب تصرف کرده اند. در خبرنامۀ وزارت دفاع روسیه آمده است که بیش از صد شورشی نیز سلاح خود را برزمین گذاشته و از حومۀ شرقی حلب، خارج شده اند.

پس از ورود نیرو های حکومتی به ساحۀ شرق حلب، هزاران تن از باشندگان آن ساحه، از خانه های شان دور ساخته شدند. آنان ذریعۀ بس ها، از شهر به سرپناه های موقت انتقال داده شدند.

از زمان آغاز بمباردمان سهمگین بر ساحات تحت کنترول شورشیان در سوریه طی چند ماه اخیر، به این پیمانه مردم بیجا نشده بودند. شمار فزایندۀ باشندگان حلب، از جانب خطوط مقدم جبهه در شرق آن شهر، بیرون میایند که در نتیجۀ آن، شمار بیجا شدگان داخلی در سوریه نیز بلند میرود.

در حالی که نیرو های حکومت سوریه مشغول جنگ با شورشیان در حلب اند، نیرو های اسرائیل شب گذشته حمله هوایی را در سوریه انجام داده اند.

نظامیان اسرائیل گفتند که در این حمله، افراد مسلح وابسته به داعش، در یک ساختمان متروک ملل متحد هدف قرار گرفتند که به ادعای آنان، در بلندی های گولان بر عساکر اسرائیلی گلوله باری کرده بودند. مقامات اسرائیل افزودند که داعش از این ساختمان متروک، به مثابۀ مرکز عملیاتی شان کار میگرفتند.

XS
SM
MD
LG