لینک های دسترسی

Breaking News

156 شاگرد دیگر در تخار مسموم شد


در یک رویداد تازه، حدود 156 تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در تخار، مسموم شدند.

درین اواخر، این سومین مورد مسمومیت شاگران مکاتب دخترانه در ولایت تخار است. شاهدان گفته اند که متعلمین با تنفس یک نوع گاز بی هوش شده اند. حبیب الله رستاقی رییس شفاخانۀ ساحوی تخار می گوید که تحقیقات در مورد این واقعه جریان داشته و آنها نمونۀ خون مسموم شدگان را جهت آزمایش طبی، به کابل فرستاده اند.

آمنه یک تن از شاگردانی که مسموم شده بود، می گوید که هنگام ورود به مکتب بوی به مشامش رسید که به دنبال آن حالت ضعف و دلبدی برایش پیدا شد.

مقامات صحی می گویند که این مسمومیت ها، سراسیمگی یی را میان شاگردان آفریده و رییس شفاخانۀ تخار گفته است که به نظر وی، این مکتب باید برای یک هفته تعطیل گردد.

XS
SM
MD
LG