لینک های دسترسی

Breaking News

شورشی های پیشین از دولت کار می خواهند


چند گروه مخالف مسلح که در ولایت بلخ به روند صلح پیوستند از حکومت می خواهند تا زمینه کار را برای شان مساعد سازد.

از آغاز روند صلح در آن ولایت بیش از ۱۲گروه تندرو به دولت پیوسته اند که رقم مجموعی شان به ۲۸۳تن میرسد، اما پیوسته گان در این روند می گویند که وعده های حکومت برای مهیا کردن زمینه های ادغام دوباره به زندگی عادی تا هنوز عملی نشده است.

یا کار یا پیوستن دوباره با طالبان

یک تن از شورشی های که به تازگی به روند صلح پیوسته می گوید: "پنج سال می شود که با گروه کار می کردیم به همرای ولسوال دهدادی بودیم وحتی می خواستیم تخریب سرک، کلنیک، پل و پلچک را بکنیم و پولیس را بزنیم وقتی او کار ها را دیدم چیزی از او جور نمیشد، آمدیم به پروسه صلح حالی هم دل دولت که هرچیزی به ما میگه ما ازدولت زمینه کار را می خواهیم که دوباره با شورشی ها یکجا نشویم."

مسئولین شورای صلح در بلخ میگویند که این گروه ۱۵نفری به فرماندهی امیر گل "قوماندان" به هدف ترک جنگ و ادامه زندگی عادی آمده اند و از دولت تقاضا دارند تا برای آنها شرایط کار را مهیا سازد.

افراد پیوسته به روند صلح نیز می گویند که دولت باید به آنها فرصت های کاری را مهیا سازد تا بتوانند به زندگی عادی شان ادامه بدهند و از پیوستن دوباره با گروه های شورشیان جلوگیری شود.

موثریت روند صلح ودر تأمین امنیت

اخترمحمد ابراهیم خیل، رئیس شورای صلح بلخ می گوید که این گروه تندروان باشنده های ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ اند که مصروف فعالیت های تخریبی علیه دولت بودند، و با پیوستن شان به روند صلح آرامش منطقه بیشتر شده است.

آقای ابراهیم خیل افزود: "نقش شان را شما می بنید که در گذشته کسی از سرک عبور کرده نمی توانست حالی همه کس می تواند از سرک های مسیر شان به خوبی عبور کند. باید دولت برای آنها فرصت کاری پیدا کند تا بتوانند به آنها به زندگی عادی ادامه بدهند."

عبدالرزاق قادری، آمر امنیت بلخ می گویدکه نسبت به سال گذشته تهدید مخالفین از ۱۸۳ مورد به ۲۵مورد کاهش یافته و تسلیم شدن این افراد به روند صلح توانسته است آرامش را درمنطقه حفظ نماید.

مقامات حکومت می گویند که افرادی که به روند صلح می پوندند در پروژه های عام المنفعه به کار گماشته می شوند تا از پیوستن دوبارۀ شان با گروه های شورشی جلوگیری صورت گرفته باشد.
XS
SM
MD
LG