لینک های دسترسی

Breaking News

تنگی تاشفرغان ازسوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی شد


مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، درسفرش به بلخ گفت این جاده که چهار ولایت شمالی را با مرکز کشور وصل میسازد، از لحاظ اقتصادیبرای ولایات شمال نقش مهمی دارد

تنگی تاشقرغان ولسوالی خلم ولایت بلخ که سه سال پیش در اثر سیلاب های ویرانگر تخریب شده بود،با هزینه ۱۷۱ میلیون افغانی ازسوی بانک انکشاف آسیایی باز سازی گردید.

مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، درسفرش به بلخ گفت این جاده که چهار ولایت شمالی را با مرکز کشور وصل میسازد، از لحاظ اقتصادیبرای ولایات شمال نقش مهمی دارد.

آقای کریمی همچنین گفته است که ۷۰ پروژه دیگر نیز درکنار ساخت جاده تنگی تاشقرغان، ازسوی انکشاف آسیایی دربخش های ترانسپورت و زراعت تمویل گردیده است.

آقای کریمی گفت"تمویل کننده همین ۷۰ پروژه که در سکتور های ترانسپورت و آشامیدنی و آبیاری می باشد همه از وی برنامه انسجام ساحوی انکشاف دهات و تمویل کننده آن بانک انکشاف اسیایی وحکومت افغانستان است."

با این حال وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میپذیرد که آزمون های در قسمت نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در کشور وجود دارد.

پروژه ساخت تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ پس ازبیش از یک سال به پایان رسید. باشندگان ولسوالی خلم از باز شدن این جاده ابراز خرسندی میکنند.

اسد الله شریفی، نماینده مردم بلخ در شورای ملی، به صدای امریکا موقعیت این تنگی را حیاتی خواند.

آقای شریفی گفت "این یک پروژه حیاتی است و تنگی خلم یک منطقه استراتیژیک است و یک جاده حیاتی است ساخت این پروژه را برای مردم تبریکی عرض میکنم."

ازسوی هم باشندگان ولایت بلخ که از ۷۰ پروژه از برنامهانسجام ساحوی احیا و انکشاف دهات وباز سازی تنگی تاشقرغان بهره مند شده اند،انتظار دارند حکومت روی پروژه های بنیادی و دوامدار کار کند تا در آینده با نابودی مواجه نشود.

حاجی یعقوب مهربان از باشندگان خلم به صدای امریکا گفت که پیش از ساخت این پروژه خانه و زندگیآانها را سیلاب ها تهدید میکرد.

آقای مهربان افزود"این پروژه که امروز ساخته شده منفعت اش این است کهبه رفت وآمد مردم حالا سهولت ایجاد شده و دیگر این که مردم از سیل و سیلاب ها نجات پیدا کرده اند و این پروژه حیاتی است ."

با تکمیل شدن ۹۰ پروژه انسجام ساحوی وزارت احیا وانکشاف دهات که ازسوی بانک انکشاف آسیایی در ولایت بلخ تمویل گردیده،نزدیک به پنجاه هزار خانواده مستفید میشوند وحدود ۱۷۴۴هکتار زمین زراعتی و باغات تحت پوشش آبیاری قرار میگیرد.

XS
SM
MD
LG