لینک های دسترسی

Breaking News

قربانی پولیو: فلج مانع پیشرفت ام نشد


مریم رشیدی در کودکی مصاب به پولیو شد.

هر چند ویروس پولیو هر سال از میان کودکان قربانی گرفته و آنان را فلج می کند اما برای برخی مصابین فلج، این بیماری مانع پیشرفت و رشد آنان در جامعه نشده است.

مریم رشیدی یکی از چنین افرادی است که برای امرار معیشت شغل آرایشگری را آموخته است.

مریم که اکنون ۳۰ سال عمر دارد در زمان کودکی به ویروس پولیو مصاب شد و سر انجام فلج گردید.

مریم با وجود داشتن بیماری فلج هیچ وقت نا امید نشد و هنوز ۱۵ سال داشت که دست به کار شد، به انجام کار های مختلف رو آورد و توانست که از رهگذر مالی خود را تمویل کند.

مریم رشیدی گفت: "همین که دست چپ و راست خود را شناختم، به کار کردن شروع کردم... خیاطی کردم، بافت کردم، مهره دوزی کردم."

او سپس به شغل آرایشگری رو آورد و از چندین سال به این سو مصروف این کار می باشد.

مریم افزود که با وجود مشکلات فراوان روزانه، هرگز از کار کردن دست بردار نشد و به کار کردن ادامه داد.

به گفته این قربانی فلج، بسیاری افرادیکه مصاب به این بیماری اند از بیرون شدن از منزل و اینکه "مردم در مورد آنان چه فکر و قضاوت" می کنند، هراس دارند.

مریم گفت که این احساس ترس حتی روی صحت روانی افراد مصاب به فلج تاثیر گذاشته است.

مریم رشیدی افزود: "کسانی را می شناسم که هم سن و یا کوچک تر از من اند اما آنان در مقایسه با من خراب (پیرتر) شده اند. من هرگز هنگام بیرون شدن از خانه از اینکه مردم در باره پا هایم چه می گویند، نگرانی و ترس نداشتم."

مریم از افراد دارای معلولیت به ویژه مصابین فلج خواست که از زندگی نا امید نشوند و در پی فراگیری تحصیل و کار کردن باشند.

مریم رشیدی همچنین خطاب به مادران افغان گفت که آنان باید در قسمت تطبیق واکسین های اطفال شان به خصوص پولیو خیلی دقیق باشند و با آمدن تیم های واکسین، اطفال شانرا واکسین نمایند.

بسیاری کودکان در اثر غفلت و مخالفت والدین شان با تطبیق واکسین پولیو مصاب به فلج می شوند.

از آغاز سال جاری میلادی تا حال هفت کودک در افغانستان به دلیل نگرفتن واکسین پولیو، فلج شده اند.

XS
SM
MD
LG