لینک های دسترسی

Breaking News

اولین مناظرۀ "شهروند و ارگ" در کابل برگزار شد


رئیس جمهور غنی گفت که بحث آزاد، شهروندی، حکومتداری و دولتداری را تعریف می‌کند

در حالی که شهروندان افغان عملکرد و کارکرد حکومت اشرف غنی را در بیش از دوونیم سال گذشته مورد انتقاد قرار می‌دهند؛ اما امروز مناظره زیر نام "شهروند و ارگ" برگزار شد.

قصر کوتی باغچه ریاست جمهوری برای اولین بار امروز شاهد این مناظره بود و رییس جمهور آن را با ایراد سخنرانی افتتاح کرد.

رئیس جمهور در سخنرانی خود گفت، فکر زاییدۀ بحث آزاد است و این گونه بحث‌ها، شهروندی، حکومتداری و دولتداری را تعریف می‌کند.

او افزود "یک جامعه با زور و استبداد پایدار مانده نمی‌تواند، به زور مردم را شهروند ساخته نمی‌توانیم، (بلکه) به بحث، به مناظره و با قناعت‌دادن مشارکت پیدا می‌کند".

رئیس جمهور هر شهروند را مسؤول ارزیابی مسایل مهم مملکت خواند و گفت شهروندان تصمیم شان را بر اساس تطبیق برنامه‌های حکومت می‌گیرند و هر برنامۀ حکومت با وجود بهترین تحلیل و تدبیر، اگر مدیریت تطبیق نداشته باشد، کاری است بی‌نتیجه.

اما آقای غنی، پذیرفت که مردم از چگونگی تطبیق برخی پروژه‌ها و برنامه‌ها آگاهی ندارند و انتقاد شهروندان در این بخش را تأیید کرد و گفت "اگر تقسیم‌اوقات منظم نداشته باشیم و دسیپلین منظم تطبیق پروگرام‌ها و پروژه‌ها را نداشته باشیم، وعده کرده نمی‌توانیم، از این جهت اگر انتقادها است، انتقادها بجا است که چرا بعضی معلومات شریک نمی‌شود، از خاطری که دستگاه تطبیق تا به حالی تکمیل نشده است".

رئیس جمهور خطاب به اشتراک‌کنندگان مناظره گفت که اگر مردم ظرفیت را می‌خواهند، پس باید بهترین افراد در حکومت شامل شوند و اگر دنبال مصلحت اند، پس زورمندان در حکومت راه خواهند یافت.

این سخنان رئیس جمهور، به گونه‌ای پاسخ به انتقادهای برخی احزاب سیاسی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه است که اخیراً مطرح شده است.

برخی احزاب سیاسی و نمایندگان مردم رئیس جمهور را شخص "خودکامه" خوانده و او را به خویش‌خوری متهم کرده اند.

XS
SM
MD
LG