لینک های دسترسی

Breaking News

زهر کدام حیوانات و خزندگان بیش از همه کشنده و قیمتی است؟


زهر حیوانات و خزندگان تنها سبب مرگ و درد نبوده بلکه می‌تواند مایه درآمد سرشار و تولید دواهای نجات دهنده چون دواهای قوی ضد درد، تنظیم کنندهٔ فشار خون و ضد سرطان نیز باشد.

در اینجا شماری از زهرهایی معرفی شده اند که از آن برای مقاصد طبی و صنعتی کار گرفته شده و نرخ بسیار بلند نیز دارند.

زهر گژدم قیمتی‌ترین مایع در جهان بوده و یک لیتر آن کم و بیش ۱۰.۳ میلیون دالر امریکایی ارزش دارد. اما برای جمع آوری یک لیتر زهر، باید کم از کم ۷۰۰ هزار گژدم زهر کشی شود زیرا هر گژدم بین یک تا دو میلی‌لیتر زهر می‌داشته باشد.

یک لیتر زهر گژدم زرد بیش از ده میلیون دالر قیمت دارد
یک لیتر زهر گژدم زرد بیش از ده میلیون دالر قیمت دارد

زهر مار کورال که به شدت کشنده است نیز بسیار قیمتی است و هر لیتر آن چهار میلیون دالر ارزش دارد. تحقیقات نشان داده است که زهر مار کورال به دلیل داشتن خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی برای طیف گستردهٔ مقاصد طبی استفاده می‌شود.

از زهر خزندگان بیشتر برای تولید دواها کار گرفته می شود
از زهر خزندگان بیشتر برای تولید دواها کار گرفته می شود

مار نصواری آسترالیایی نیز دارای زهر بسیار کشنده و قیمتی است و هر لیتر زهر این مار نیز حدود چهار میلیون دالر ارزش دارد. دانشمندان از زهر این مار برای تولید پادزهر و تحقیقات لابراتواری کار می‌گیرند.

مار نصواری آسترالیایی یکی از کشنده‌ترین خزندگان است
مار نصواری آسترالیایی یکی از کشنده‌ترین خزندگان است

مار صحرایی آسترالیایی دارای یکی از کشنده‌ترین زهرها است و از همین‌رو این مار یکی از خطرناک‌ترین خزندگان به حساب می‌رود. یک لیتر زهر این مار حدود سه میلیون دالر ارزش دارد و از آن برای تولید دوا و مقاصد طبی کار گرفته می‌شود.

مار صحرایی
مار صحرایی

بقهٔ کاسینا که به نام بقهٔ سنیگالی نیز یاد می‌شود دارای زهر مهلک و قیمتی است. یک لیتر زهر این بقه ۱.۶ میلیون دالر قیمت دارد. از زهر این بقه برای تولید دواهای حیات‌بخش استفاده می‌شود.

این بقه با وصف جسامت کوچک زهر بسیار کشنده دارد
این بقه با وصف جسامت کوچک زهر بسیار کشنده دارد

عنکبوت سیاه در تمام قاره‌های جهان پیدا شده و یکی از کشنده‌ترین انواع عنکبوت‌ها می‌باشد. این عنکبوت کوچک که مادۀ آن نیش می‌زند، با وصف جسامت بسیار کوچک زهر بسیار خطرناک دارد. یک لیتر زهر این عنکبوت ۱.۳۵ میلیون دالر ارزش دارد و از آن برای تولید دواهای ضد درد، ضد صرع (مرگی) استفاده می‌شود.

عنکبوت سیاه
عنکبوت سیاه

زهر مار کوبرا که از آن برای درمان درد‌های مزمن کار گرفته می‌شود نیز کیمیای با ارزش است و یک لیتر آن نزدیک به ۴۵ هزار دالر ارزش دارد.

مار کبرا کشنده‌ترین زهر را در میان مارها دارد
مار کبرا کشنده‌ترین زهر را در میان مارها دارد
XS
SM
MD
LG