لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهره کنندگان: برق ترکمنستان از بامیان بگذرد


مظاهره کنندگان به حکومت افغانستان هشدار دادند که اگر مسیر پروژه تغیر نه کند، درآن صورت با اعتراضات میلیونی مردم مواجه خواهند شد.

هزاران نفرازباشندگان ولایت بامیان طی مظاهره مسالمت آمیزی، خواستار انتقال پروژه برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان ازمسیر این ولایت شدند.

معترضین، رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی توجهی نسبت به انکشاف ولایت بامیان کرده، خواستار انکشاف متوازن درسطح کشورشدند.

مظاهره کنندگان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار دادند که درصورت عدم توجه به خواسته های مردم این ولایت، دروازه های ادارات حکومتی این ولایت را مسدود کرده و نمایندگانشان را از بخش های حکومتی خارج خواهند کرد.

صادق علی یاریکی از معترضین می گوید:" حکومت وحدت ملی باید به خواسته های مردم توجه کرده، انکشاف متوازن را درسطح کشور ملاک قرار هد درغیرآن صورت اعتراضات مردم درپیوند به این مسئله گسترش خواهد یافت".

آقای علی یار ازتمویل کنندگان پروژه برق ۵۰۰کیلوولت ترکمنستان خواست که ازمردم مناطق مرکزی افغانستان حمایت کرده ودولت افغانستان را مصمم براجرای این پروژه ازمسیرولایت بامیان نمایند.

مظاهره کنندگان گفتند که حکومت افغانستان درطی چهارده سال اخیر، هیچ پروژه برق را دربامیان ومناطق مرکزی کشور، ایجاد نکرده است وهنوز هم شماری از باشندگان این ولایت از چراغ الیکین استفاده می کنند.

محمد حسن اسدی یکی از معترضین وعضو شورای ولایتی بامیان می گوید که براساس سروی شرکت فیشنر آلمانی، تطبیق پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان ازمسیربامیان، موثریت بیشتری نسبت به سالنگ دارد.

معترضین می گویند که درطی چهارده سال اخیر، میلیارد ها دالر ازکمک های جامعه جهانی درافغانستان به مصرف رسیده است اما یک پروژه ملی ازمسیربامیان تطبیق نشده است.

عبدالله شایگان یکی دیگر ازمعترضین که قطع نامه 7 ماده ای این مظاهره کنندگان را به خوانش گرفت، می گوید درصورت عدم توجه حکومت مرکزی به خواسته های مردم، نمایندگان بامیان ازنهاد های حکومتی خارج شده، ادارات را دراین ولایت تعطیل می کنند.

آقای شایگان می گوید:" اگر حکومت به خواسته هایمان توجه نکنند ما ادارات حکومتی را بسته کرده نمایندگانمان را ازنهاد های حکومتی خارج می کنیم و دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهیم زد".

مظاهره کنندگان به سران حکومت وحدت ملی هشدار داده گفتند که باید هرچه زودتر به پافشاری های حکومت، مبنی برانتقال این پروژه ازمسیرسالنگ پایان داده شود درغیرآن صورت با اعتراضات میلیونی مردم مواجه خواهند شد.

کابينۀ حکومت وحدت ملی، به تازه گى فيصله کرده است که اين پروژه از مسير سالنگ انتقال يابد؛ اما اين فيصله با واکنش هاى تند شمارى از مقامات حکومتى به شمول معاونان دوم رياست جمهورى و رياست اجرائيه، فعالان مدنى و اعضاى شوراى ملى روبرو شده است.

تقاضا خلیلی از حکومت افغانستان

ازسویی هم امروز محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین افغانستان درمراسم نماز جمعه درکابل از رهبران حکومت وحدت ملی، خواستار انتقال این پروژه برق ازمسیر ولایت بامیان شد.

آقای خلیلی گفت:" ما وقتی که درکابینه قبلی، مسیر کاسا ۱۰۰۰ هزار را بررسی کردیم، دره پنجشیر وسالنگ غیراز همین لینی که امروزبرق ازبکستان وارداتی ما را دارد، دیگر سالنگ هیچ ظرفیتی انتقال لین برق را ندارد".

اما وزارت انرژى و آب ميگويد که تغيير اين مسير، هزينۀ بيشتر و زمان بيشتر نیاز دارد. درطی چند روز اخیر به شمول باشندگان بامیان، شماری از نمایندگان ولایات مختلف افغانستان درشورای ملی وسایرشخصیت ها، خواستار انتقال پروژه برق ۵۰۰کیلوولت ترکمنستان ازمسیرولایت بامیان شده اند.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG