لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز دوراول کمپاین خزانی پولیو در افغانستان


مسولین وزارت صحت عامه می گویند که دراین دور برعلاوه واکسین پولیو کپسول های ویتامین "بی" نیز برای حدود 8 میلیون طفل میشود.

مسوولین وزارت صحت عامه میگویند که دراین دور کمپاین پولیو درحدود 9 میلیون طفل پایین تر از پنج سال تحت پوشش این واکسین قرار میگیرند.

سردارمحمد پرویز،رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که دور اول کمپاین خزانی پولیو در33 ولایت کشور امروز آغاز گردیده است وبرای مدت سه روز ادامه مییابد.

رئیس معافیت کتلوی گفت که درولایت کندهار به دلیل اینکه برای چند ماه طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو شده بودند دور اول کمپاین خزانی با سه یا چهار روز تاخیر آغاز میگردد.

او علت تاخیر دراین ولایت را عدم آمادگی ها وآموزش کارمندان صحی کمپاین پولیوخواند.

به گفته او،دردور قبلی واز مدت چند سال منطقه شیگی که درمیان ولایت های فراه ونیمروز قرار دارد از واکسین باز مانده بود اما دراین دور اطفال این منطقه نیز تحت پوشش واکسین پولیو قرار میگیرد.

داکتر پرویزافزود که دراین دور برعلاوه واکسین پولیو کپسول های ویتامین "بی" نیز برای حدود 8 میلیون طفل از 6 ماه الی کمتر از پنج سال داده میشود.

رئیس معافیت کتلوی گفت که قبل از آغاز کمپاین پولیو برای کارمندان صحی آموزش داده شده وبرنامه های آگاهی عامه نیز به راه انداخته شده است.

او افزود که دراین دور حدود 70 هزار کارمند صحی به شمول رضا کاران،سوپروایزر ها وهماهنگ کننده ها واکسین پولیو را درنقاط مختلف کشور تطبیق مینمایند.

مسوولین وزارت صحت عامه میگویند که دردورقبلی واکسین پولیو 88 فیصد از اطفال واجد شرایط تحت پوشش واکسین پولیو قرار گرفته بودند اما دربرخی از مناطق به دلیل مشکلات امنیتی آنها نتوانسته اند که کمپاین پولیو را صد در صد تطبیق کنند.

به گفته او ولایت کندهار نیز در دور قبلی واکسین پولیو به دلیل اینکه طالبان اجازه واکسین پولیو را نداده بودند،تحت پوشش این واکسین قرار نگرفت.

دور دوم کمپاین خزانی واکسین پولیو در اواسط ماه اکتوبر سال جاری آغاز میگردد.

از آغاز سال جاری میلادی تاکنون هفت واقعه مثبت پولیو در ولایتهای فراه،هلمند،هرات وننگرهار شناسایی شده است که چهار واقعه آن در ولایت فراه بود.

XS
SM
MD
LG