لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح 'زورمند' در تخار جنگلات را قطع می کنند


شماری از باشندگان ماورای کوکچه و ولسوالی‌های ینگی قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار از قطع خودسرانه جنگلات از سوی افراد زورمند ابراز نگرانی نموده می گویند درصورتیکه حکومت برای جلوگیری از قطع جنگلات طبیعی اقدام نکند، این سرمایه کشور به تاراج خواهد رفت.

شاه عمر و محمد زمان از باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین در ولایت تخار اند آنها می گویند که زورمندان محلی دست به قطع جنگلات می زنند.

"جنگل را قطع میکنند همی مردم های که می آیند همین زورمندان جنگل را قطع می کنند. سنجدهای را می زنند، به تراکتور ها به موتر ها بار می زنند، می برند، در این حصه برادر کسی که محافظ است چیزی گفته نمی تواند"

"برای همین مردم همین مالچر جنگلات را قطع نکنند باید جلوگیری از همین زورمندان شود، ولی کسی پرسان نمی کنند، ولی از دولت این خواهش من است که باید دم زورمندان را بگیرد، ولی جنگلات را قطع نکند"

درهمین حال، مسوول جنگلات اداره زارعت تخار می گوید تنها در بخش‎هایی از ماورای کوکچه بیش از ۳۹ هزار جریب زمین جنگلات ظرف چند سال اخیر تخریب شده است.

محمد امین امین، مسئول جنگلات در اداره زراعت و مالداری ولایت تخار با اظهار نگرانی از افزایش قطع جنگلات توسط زورمندان هشدار می دهد در صورتی که جلو قطع جنگلات به زودی گرفته نشود، ولسوالی‎های ماورای کوکچه شاهد وقوع حوادث طبیعی خطرناکی ناشی از خرابی محیط زیست خواهد بود.

بر اساس آمار اداره زراعت ومالداری ولایت تخار، این ولایت دارای ۲۰۰ هزار هکتار جنگلات بوده که در پی وقوع جنگ ها و حوادث طبیعی و قطع جنگلات از سوی زورمندان حدود ۴۰ در صد آن کاملا از بین رفته است.

ازسوی دیگر، عبدالطیف ابراهیمی، سرپرست ولایت تخار می گوید که به مسوولان امنیتی هدایت سپرده تا از قطع جنگلات بصورت جدی جلوگیری کنند.

همچنان محمد آغا داوود، آمر امنیت فرماندهی امنیه تخار، گفته است که هیات ترکیبی را بخاطر بررسی قطع جنگلات و شناسایی عاملان آن ترتیب داده اند تا مجرمین را گرفتار وبه قانون تسلیم نمایند.

XS
SM
MD
LG