لینک های دسترسی

Breaking News

تاخت و تاز ترمپ بر رسانه ها و اعتراض خبرنگاران بر او


دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده، در ضیافت سالانۀ قصر سفید برای خبرنگاران، اشتراک نکرد. از سال ۱۹۸۰ به اینسو، این نخستین باریست که رئیس جمهور امریکا در چنین ضیافت سالانه نه تنها اشتراک نمیکند، بلکه رسانه ها را مورد انتقاد و تحقیر نیز قرار میدهد.

در ضیافت سالانه خبرنگاران اکثراً رئیس جمهور، مقامات بلند پایه و چهره های سرشناس به گونۀ طنز آمیز مورد انتقاد قرار میگیرند. رئیس جمهور ترمپ رسانه ها را تصنعی و عاری از صداقت و حتی دشمن مردم خوانده است.

جف میسن رئیس انجمن خبرنگاران قصر سفید این اتهامات رئیس جمهور را رد کرد. او گفت: "وظیفه ما اینست که واقعیت ها را گزارش بدهیم و رهبران را مسول قرار بدهیم، این هویت ماست و ما اخبار تصنعی نیستیم، ما ارگان های ناکام خبری نیستیم و ما دشمن مردم امریکا نیستیم."

میسن اضافه کرد که مطبوعات برای ایجاد روابط سازنده با تیم مطبوعاتی اقای ترمپ و کنفرانس های مطبوعاتی، کوشش زیادی کرده است.

وی افزود که آزادی مطبوعات، "یکی از بنیاد های دموکراسی ماست و دست کم گرفتن ان با غیر مشروع قرار دادن خبرنگاران، تهدیدی به یک جمهوریت سالم تلقی میشود".

خبرنگاران برجسته در واشنگتن، از ضمیمۀ اول قانون اساسی که روی آزادی بیان و ترویج آزادی مطبوعات و مسولیت پذیریست، تجلیل بعمل أورده و اتهامات وارده از جانب رئیس جمهور ترمپ را به آزمون میکشند.

کار بیرنستاین که برای واشنگتن پست گزارش میدهد و باب وودوارد خبرنگاری که واقعه واترگیت را تحقیق کرده بود، هر دو به استعفای رئیس جمهور ریچارد نیکسن حدود چهل سال قبل کمک کردند. باب وود وارد گزارشگر افتضاح واترگیت گفت که رسانه ها ممکن اشتباه کننده اما تصنعی نیستند.

مانند سیاستمداران و روسای جمهور، برخی أوقات و ممکن مکررا، ما نیز دچار اشتباه شویم و زمانی که اینکار اتفاق می افتد ما باید مسولیت پذیر باشیم، ولی کوشش امروز برای کسب والاترین واقعیت ها به دلیل مثبت صورت میگیرد و اقای رئیس جمهور، مطبوعات، اخبار ساختگی نیست.

رئیس جمهور ترمپ بعد از رونالد ریگن در سال ۱۹۸۰، اولین رئیس جمهوریست که در این ضیافت رسانه ها شرکت نکرد، دلیل عدم حضور ریگن، نقاهت از یک واقعه ترور علیه جانش بود.

اقای ترمپ در صدمین روز کاریش در گردهمایی در شهر هریس بیرگ ایالت پنسلوانیا حضور یافت، محلیکه حدود ده هزار تن از او حمایت کرده و از او استقبال کردند.

رئیس جمهور ترمپ در خطاب به هوا خواهانش از موفقیت هایش در صد روز نخست کاریش صحبت کرد. او گفت: "ما به دیوار برای توقف مواد مخدرو قاچاق انسان نیاز داریم، ما به این دیوار نیازمندیم و فقط در یکصد روز ما اقدامات تاریخی را برای حفاظت از سرحدات خود برداشتیم، کنترول مورد نیاز را برای مهاجرت که در گذشته شاهد ان نبودید، اعمال کردیم."

اقای ترمپ اضافه کرد که ایالات متحده بخشی از یک سیستم از کار افتادۀ جهانیست که از برکت امریکا تغذیه میکند، و تعهد سپرد که وی در دو هفته اینده روی موافقتنامه اقلیم پاریس، تصمیم بزرگی را اتخاذ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG