لینک های دسترسی

Breaking News

تونس در آستانۀ آزمون دیگر سیاسی پس از قیام عرب


شهروندان تونس روز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا اعضای پارلمان جدید آن کشور را انتخاب کنند. پس از برکناری زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس، این دومین بار است که انتخابات آزاد در آن کشور برگزار می شود.

انتخابات در تونس، آزمون انتقال دیموکراتیک در آن منطقۀ آشوبزده است و رأی تونسی ها سرنوشت قیام های رو به زوال عرب را تعیین خواهد کرد.

در جاده های سیدی بوزید – جاییکه نخستین تخم قیام های عرب افشانده شد و جاییکه یک جوان دستفروش در اعتراض از عملکرد مقام های محلی خود را به آتش کشید – خاطرات آن روز های نه چندان دور با افتخار زنده نگهداشته شده است. نقاشی روی دیوار های کنار جاده بازتاب دهندۀ ارج گذاری به نخستین قربانی این انقلاب است.

چهار سال از آنروز می گذرد و اینک تونسی ها گام دیگری را در سفر از سلطۀ استبداد به سوی دیموکراسی بر می دارند، اما آنان یک نوع سرخورده و دلسرد به نظر می رسند.

جیزیه احمد، باشندۀ سیدی بوزید می گوید که بر سیاستمداران کشورش هیچ اعتمادی ندارد. او استدلال می کند که سیاسیون تونس زمانی درخور اعتبار مردم می بودند که "پس از انقلاب" کشور شان را در این وضعیت قرار نمی دادند.

گذشت سیاسی

در انتخابات سال ۲۰۱۱ اندکی پس از قیام های مردم در تونس، مناقشات در مورد هویت تونسی ها و نقش اسلام در جامعۀ آن کشور، بر فضای سیاسی چیره شد، اما اکنون تمرکز بر اقتصاد است و به باور گاراسیموس سوراپاس، پژوهشگر در لندن این امر می تواند که سبب مشارکت پر رنگتر مردم در انتخابات شود.

سوراپاس می گوید که میزان بیکاری در تونس ۱۶ تا ۱۷ در صد و نرخ بیکاری در میان جوانان آن کشور حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد است. او می گوید که بیکاری حتا در مقایسه با زمان پیش از قیام های مردمی در آنکشور بیشتر است، اما به باور وی با وصف این نابسامانی اقتصادی، تحول و انتقال در آن نباید دست کم گرفته شود.

پس از کشته شدن دو سیاستمدار مخالف حکومت در سال ۲۰۱۲ ، تونس در لبۀ رفتن به هرج و مرج قرار گرفت. اسلامگرایان تندرو عامل این کشتار عنوان شده و حزب اسلامی بر سر اقتدار النهضه به تحمل در برابر افراطگرایان متهم شد. و در نهایت این امر سبب شد که النهضه قدرت را به یک حکومت سرپرست انتقال دهد.

راشد غنوشی رهبر النهضه گفته است که آن حزب پس از انتخابات روز یک شنبه، آمادۀ کار با احزاب رقیب است. او می گوید که النهضه واقعیبنانه تر از پیش بوده و از اصل واقعیت ملت آگاه تر شده است، به گفتۀ وی النهضه اکنون ظرفیت ایجاد اجماع را دارد و به سیاست جامع متعقدتر است.

سوراپاس نیز میپذیرد که تمایل النهضه به سازش سیاسی سبب شد که تونس مانند سایر کشور های عربی چون مصر و لیبیا دستخوش آشوب و نا آرامی نشود.

سوراپاس می گوید که این کار تونس نیز مانند قیام های سال ۲۰۱۱ می باییست الگویی برای سایر کشور های جهان عرب شود، اما می افزاید که اکثر کشور های دستخوش قیام های عرب آنچنان در مسیر های متفاوتی گام نهاده اند که بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد که امروزه نیز تونسی ها را الگوی خود قرار دهند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در ماه نومبر برگزار شود و حزب النهضه به خاطر آنچه حفظ "وحدت تونسی ها" عنوان شده است، هیچ نامزد آن حزب را در این رقابت معرفی نکرده است.

گزارشگر: هنری ریجویل

برگردان: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG