لینک های دسترسی

Breaking News

دو پروژۀ برق با هزینۀ ۱۱۳ میلیون دالر در افغانستان تطبیق می‌شود


ریاست جمهوری افغانستان از منظوری دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت عامه و خصوصی در بخش انرژی برق به ارزش ۱۱۳ میلیون دالر خبر داده است.

بر بنیاد اعلامیۀ ارگ، در این پروژه‌ها برشنا شرکت، وزارت‌های انرژی و آب و معادن و پترولیم و ادارۀ مستقل اراضی دخیل می‌باشند.

ارگ گفته است که این قراردادها شامل پروژۀ تولید برق گازی شبرغان به ارزش ۳۸،۸ میلیون دالر می‌باشد و توسط شرکت بیات پاور سرمایه‌گذاری می‌گردد و پروژۀ دیگر دستگاه نصب تولید برق مزار شریف است که توسط شرکت غضنفر گروپ و نهاد بین‌المللی همکاری مالی یا IFC بانک جهانی به ارزش ۷۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری و تطبیق می‌شود.

بر اساس معلومات حکومت افغانستان، پروژۀ تولید برق گازی شبرغان با ظرفیت ۴۰ میگاوات در مدت ۵ سال و پروژۀ نصب دستگاه تولید برق مزار شریف با ظرفیت ۵۰ میگاوات برق گازی برای مدت ۲۰ سال مد نظر گرفته شده اند.

ارگ تأکید کرده است که قراردادهای این پروژه‌ها شامل اعمار، تملک و بهره برداری است که توسط شرکت دی.اِل.اِ پایپر (DLA Piper) از نظر حقوقی بررسی شده و صندوق بین‌المللی پول و بانک انکشاف آسیایی موافقه کرده است.

محمد اشرف غنی و اعضای حاضر کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، آغاز این پروژه‌ها را نخستین گام در راستای ایجاد بستر تولید داخلی انرژی و خودکفایی سکتور انرژی از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی عنوان کرده اند.

رئیس جمهور غنی، در این جلسه تأکید کرده است که با توجه با افزایش برق وارداتی، سرمایه‌گذاری داخلی روی تولید انرژی برق، عمده می‌باشد.

قرار است که از انرژی تولیدی این دو پروژه، برعلاوۀ ولایات شمالی، پایتخت و برخی ولایات دیگر نیز مستفید شوند.

افغانستان در نظر دارد که بر اساس ستراتیژی پنج سالۀ خودکفایی برق - که تهیه شده است - برای تولید ۲۰۰۰ میگاوات برق، شش میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کند و ارقام وزارت انرژی و آب افغاستان نشان می‌دهد که سکتور خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیون دالر در بخش تولید انرژی سرمایه‌گذاری کرده است.

XS
SM
MD
LG