لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد از طالبان خواستار رهنمود کتبی در زمینۀ کار زنان کارمند در موسسات غیردولتی شده است


مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است که در خصوص کار زنان کارمند در موسسات غیردولتی استثنای بیشتر قایل شده و رهنمود کتبی در این زمینه صادر کنند تا امدادرسانان زن بتوانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد و "عدم رعایت حجاب" را بهانه آورد.

گریفیتس به خبرگزاری رویترز گفته است که در جریان سفر به کابل و دیدار با مقام‌های طالبان این پیام را به آنان رسانده است: "اگر با رفع محدودیت‌ [کار زنان] کمک کرده نمی‌تواند، به ما استثناهایی قایل شوید تا زنان بتوانند فعالیت کنند."

این مقام ملل متحد گفته است که طالبان برای زنان کارمند در بخش‌های صحت و آموزش استثناهایی قایل شده اند و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که در عرصۀ زراعت نیز چنین استثنا به وجود آید. اما به گفتۀ وی به استنثای بیشتری نیاز است به ویژه در بخش‌های خدمات بهداشت تا از شیوع بیماری های جدی و سوتغذیه در وضعیت کنونی بحرانی بشری افغانستان جلوگیری شود.

گریفتیس گفته است که بر اساس بحث‌هایی که با مقام‌های طالبان در چند روز اخیر داشته است، ملل متحد و ادارات امدادرسان بشری امیدوار اند که آن گروه رهنمود کتبی را برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد کنند تا کارمندان زن در این موسسات بتوانند در ساحات بیشتری فعالیت کنند.

او با اشارۀ غیرمستقیم به وضعیت بحران و زمستان سرد در افغانستان گفت: "چند هفتۀ آینده بسیار حیاتی است تا جامعۀ امدادرسان بشری [در افغانستان] بتوانند خدمات شان را عرضه کنند."

با اینحال، به گفتۀ گریفیتس نتایج نهایی تا هنوز روشن نیست. او افزود که تصمیم نهایی مقام‌ها در کابل و مقام‌ها در قندهار که در تصامیم مهم "حرف نهای" را می‌زنند، بسیار مهم است. او تعامل با رهبران طالبان در قندهار را مهم توصیف کرد.

معاون منشی عمومی ملل متحد گفت که این سازمان تا جایی که بتواند، به کار و فعالیت در افغانستان ادامه خواهد داد. او افزود که ممکن کمک کنندگان بین‌المللی حاضر نشوند که به فراهم آوری هزینۀ گزاف کمک ۴.۶ میلیارد دالری به افغانستان متعهد بمانند.

او گفت که در هفته‌های آینده با کمک کنندگان بین‌المللی ملاقات خواهد کرد و شرح خواهد داد که افغانستان در وسط بحران بشری موجود که ۲۸ میلیون نفر از جمعیت آن نیازمند کمک اند، به چه کمک‌هایی نیازمند اند.

XS
SM
MD
LG