لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان بزرگترین قربانیان منازعه دو ساله اوکراین استند


صندوق ملل متحد برای کودکان می گوید اینکه حدود یک و نیم میلیون طفل که در دو سال گذشته قربانی منازعۀ اوکراین شده اند، غیر قابل تحمل است.

بر اساس یافته های یونیسف، اطفالی که در شرق اوکراین، منطقه که توسط شورشیان کنترول می شود، به سر می برند ،از حقوق اساسی و نیاز های اولیه محروم استند.

صندوق ملل متحد برای اطفال یا یونسیف می گوید که کودکان اوکراینی قربانی منازعه دو ساله در آن کشور شده اند.

به گفته این سازمان، حدود ۵۸۰ هزار طفل در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند از حقوق اولیه شان محروم استند و این وضیعت در دراز مدت می تواند نتایج ناگوار بر زندگی آنان داشته باشد.

گیوانا باربیرس، نمایندۀ یونیسف در اوکراین، می گوید که محرومیت کودکان اوکراینی شامل عدم دسترسی به مکتب، مسکن و میدان بازی می باشد.

خانم باربیرس، در تماس تیلفونی از کییف، مرکز اوکراین به صدای امریکا گفت از مجموعۀ ۱.۶ میلیون طفل اوکراینی که در نتیجه منازعه از خانه های شان بی جا شده اند، ۲۱۵ هزار تن آنان نمی توانند به خانه های شان بر گردند.

خانم باربیرس گفت "بیش از دو صد هزار طفل یعنی از هر سه طفل یکی آنان نیاز به حمایت های روانی دارند. آنان کودکانی استند که شاهد خشونت ها و جنگ ها بوده و به حمایت های فوری نیاز دارند."

درجه حرارت در مناطق منازعه و جنگ زده کاهش یافته و خانم باربیرس می گوید که مردم با کمبود تیل و قیمت بالای تیل دست و پنجه نرم می کنند و استفاده از ذغال، اطفال را با خطرات عفونت های تنفسی مواجه می کند.

خانم باربیراس در مورد شیوع امراض میان اطفال هشدار می دهد و می گوید که کودکان با کمبود خدمات صحی و ادویه مواجه اند.

به گفته خانم باربیرس، خطر دیگر که اطفال اوکراینی را تهدید می کند، ماین های منفجر نا شده است که ممکن کودکان بالای آن پا بگذارند.

تا حال به صورت دقیق معلوم نیست که به چه تعداد اطفال اوکراینی توسط ماین ها و سایر مواد انفجاری کشته شده اند، اما یونسف متکی به ارقام غیر واقعبینانه است که از سوی وزارت صحت اوکراین نشر شده است.

خانم باربیرس گفت "از جمله ۶۰ طفل که در نتیجه منازعه کشته شده اند، ۴۰ تن آنان توسط ماین کشته شده اند، زیرا اطفال بالای ماین ها پا گذاشتند. اما بار دیگر می گویم که ارقام قابل اعتبار نیست."

در اوایل منازعۀ اوکراین، حکومت کییف، پرداخت کمک های اجتماعی را برای مردم که در ساحات تحت کنترول شورشیان زندگی می کردند، قطع کرد. این اقدام موجب فشار بالای مردم مناطقی شد که در کنترول شورشیان قرار داشت.

خانم باربیرس می گوید که حکومت اوکراین هنوز هم پرداخت کمک های اجتماعی را از سر نگرفته است، اما روسیه تلاش می کند از طریق کمک های مالی، فشار بالای مردم مناطق تحت کنترول شورشیان را کاهش بدهد.

گزارشگر: لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: خالد مفتون

XS
SM
MD
LG