لینک های دسترسی

Breaking News

عضویت فلسطین در یونسکو


عضویت فلسطین در یونسکو
عضویت فلسطین در یونسکو

ادارۀ فرهنگی سازمان ملل متحد، عضویت کامل فلسطین را در آن اداره تصویب کرده است. مخالفین این پیشنهاد می گویند که این امر می تواند تلاش های جدید صلح را آسیب برساند.

رای گیری روز دو شنبه در ادارۀ یونسکو مستقر در پاریس، پیشنهاد فلسطینی ها برای به رسمیت شناخته شدن به صفت یک کشور مستقل را تقویت می بخشد.

بعد از پیشنهاد ماه گذشتۀ محمود عباس، رئیس ادارۀ خود گردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت کامل فلسطین در این سازمان، یونسکو اولین ادارۀ ملل متحد است که فلسطین در آن عضویت حاصل کرده است.

برای کسب عضویت فلسطین در یونسکو، به دو سوم آرای مثبت این نهاد 193 عضوی نیاز بود. اما پیروزی فلسطینی ها در پاریس می تواند برای یونسکو پر هزینه باشد.

قانون ایالات متحده تمویل آن عده نهاد های مرتبط با ملل متحد را منع قرار داده است که عضویت فلسطین را می پذیرند. ایالات متحده در حال حاضر یکی از بزرگترین منابع تمویل کنندۀ یونسکو بوده و 22 در صد بودجۀ آن اداره را فراهم می کند.

XS
SM
MD
LG