لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: هشت میلیون افغان مهاجر و آواره شده است


حدود شش میلیون افغان ها در ایران و پاکستان از سال های به این سو مهاجر اند

رئیس ادارۀ ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می کند که حدود هشت میلیون افغان به سبب جنگ، فقر، بیکاری و خشکسالی مجبور به ترک خانه و کشور شان شده اند.

فلیپو گراندی، کمشنر عالی ملل متحد گفت "تخمین می کنیم که اگر همه کتگوری های افغان را در نظر بگیریم، حدود هشت میلیون افغان وجود دارد که در خانه های شان زندگی نمی کنند—یا بیجا شدگان داخلی اند و یا هم به کشور های همسایه و سایر کشور ها مانند کشور های اروپایی رفته اند."

آقای گریندی که روز یکشنبه سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشور های تمویل کننده خواست تا کمک های شان را به آنچه وی بحران سریع و پیچیدۀ بیجاشدگان افغانستان خواند، به سرعت افزایش دهند.

آقای گراندی که روز یکشنبه در انستیتوت مطالعات استراتیژیک در اسلام آباد در پاکستان، صحبت می کرد همچنین گفت که افغان ها از نبود شغل، آیندۀ نامعلوم و وضعیت رو به وخامت امنیتی کشور شان نگران اند.

این مقام ملل متحد تاکید کرد که وضعیت سه میلیون مهاجرین افغان در ایران به شمول یک میلیون مهاجر که ثبت شده اند "بسیار دلگرم کننده" نیست.

به گفتۀ آقای گریندی، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان به خصوص در پشاور نیز خوب نیست.

اظهارات این مقام ملل متحد در حالی صورت گرفته است که مقامات پاکستان اخیراً از مهاجرین افغان مقیم آن کشور خواستند تا به کشورش شان برگردند.

با آنهم آقای گریندی گفت که عمران خان، صدراعظم پاکستان، به وی اطمینان داده است که حکومت تحت رهبری اش از اخراج اجباری افغان های مقیم آن کشور، حمایت نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG