لینک های دسترسی

Breaking News

کووید ۱۹ میلیون‌ها کودک را به کار واخواهد داشت - ملل متحد


میلیون ها کودک در نتیجهٔ همه گیری کروناویروس دوباره مجبور به کار خواهند شد.

گزارش جدید سازمان بین المللی کار و صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (یونسیف) نشان می‌دهد که بحران بیماری کووید۱۹ منجر به افزایش کار کودکان پس از ۲۰ سال پیشرفت شده است.

براساس این گزارش از سال ۲۰۰۰ به اینسو ۹۴ میلیون کودک کارگر از کار رهایی یافته بودند، اما اکنون بنابر شیوع کروناویروس خطر افزایش در کار اطفال بشتر شده است.

بر اساس تخمین جهانی در سال ۲۰۱۷ ،۱۵۲ میلیون کودک در سراسر جهان مصروف کاربودند.

در گزارش آمده است، کودکانی که از قبل كار می كردند ممكن ساعات طولانی تر یا در شرایط بدتر كار كنند. بسیاری از آنها ممکن است به بدترین شکل کار واداشته شوند که به صحت و مصونیت شان آسیب قابل توجهی وارد می کند.

گای رایدر، رییس عمومی سازمان بین المللی کار گفت: "از آنجایکه همه گیری ویرانگر درآمد خانواده ها را متاثر می‌سازد، بدون حمایت ممکن بسیاری از آنها به کار کودکان متوسل شوند."

آقای رایدر در ادامه افزود: "محافظت اجتماعی در مواقع بحران بسیار حیاتی است، زیرا به کسانی که آسیب پذیر استند، مساعدت می کند. ادغام نگرانی های مربوط به کار کودکان در سیاست های وسیعتر برای آموزش، حمایت اجتماعی، عدالت، بازار کار و حقوق بین المللی بشر و کار باعث تغییرات اساسی می شود. "

هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف گفت: "در مواقع بحران ، کار کودکان به یک مکانیزم مقابله برای فامیل ها تبدیل می شود… با افزایش فقر ، مکاتب بسته می شوند و دسترسی به خدمات اجتماعی کاهش می یابد ، کودکان بیشتری به سمت کار سوق داده می‌شوند. "

شواهد نشان می‌دهد که با بسته شدن مکاتب بنابر شیوع کروناویروس، افزایش تدریجی در کار کودکان نیز رونما شده است. تعطیلی موقت مکاتب در حال حاضر یک میلیارد کودک را در ۱۳۰ کشور جهان متاثر ساخته است. حتا برخی والدین ممکن بعداز بازگشایی مکاتب نیز نتوانند فرزاندان شانرا به مکاتب بفرستند.

این گزارش بعضی اقداماتی را برای مقابله با تهدید افزایش کار کودکان توصیه می‌کند که حمایت جامع تر اجتماعی ، دسترسی آسان تر به کردیت برای خانواده های فقیر ، ارتقا کار شایسته برای بزرگسالان و اقدامات برای بازگشت اطفال به مکاتب بشمول حذف فیس مکاتب شامل این سفارشات اند.

سازمان بین المللی کار و یونیسف در حال تهیه یک مودل برای بررسی تأثیر بیماری کووید۱۹ بر کار کودکان در سطح جهان استند. تخمین های جهانی جدید در مورد کار کودکان در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG