لینک های دسترسی

Breaking News

رد ادعا های مبنی بر شکنجۀ زندانیان از سوی مقامات افغان


رد ادعا های مبنی بر شکنجۀ زندانیان از سوی مقامات افغان

مأمورین افغان گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده است که در آن موارد شکنجۀ زندانیان در محابس درج شده است.

در گزارش ملل متحد که به روز دو شنبه به نشر رسید، آمده است که در محابس پولیس و ادارۀ امنیت ملی افغانستان، زندانیان مورد ضرب و شتم و مجازات فزیکی قرار داده شده و وادار به اعتراف می شوند.

وزارت داخلۀ افغانستان به روز سه شنبه با نشر بیانیه یی گفته است که در محابس افغانستان هیچ نوع شکنجۀ زندانیان صورت نگرفته است.

مقامات افغان گفته اند که در این مورد تحقیق کرده و در صورت ضرورت اصلاحات جدی را عمل خواهند ساخت.

ریاست امنیت ملی افغانستان نیز این ادعا را رد کرده گفته اند که محابس آن اداره به روی مفتشین باز است.

ستیفن دی مستورا، نمایندۀ خاص ملل متحد در افغانستان گفته است که این یافته ها نشان می دهد که سوء رفتار در افغانستان نهادینه نبوده و بخشی از سیاست حکومت نمی باشد. او بر همکاری ادارات استخبارات و پولیس افغانستان اشاره کرده می گوید که بر اساس مطالعات تطبیق اصلاحات ممکن است.

XS
SM
MD
LG