لینک های دسترسی

Breaking News

جنگهای زمینی عمده ترین عامل تلفات غیرنظامیان افغان


تلفات زنان و کودکان افغان نیز در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما گزارش داده است که تلفات غیرنظامیان در افغانستان ادامه داشته و درگیری های زمینی عمده ترین عامل کشته و زخمی شدن مردم افغانستان می باشد.

بر اساس گزارش یوناما تلفات غیرنظامیان در اثر درگیری های زمینی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ در مقایسه به عین مدت در سال گذشته حدود هشت در صد افزایش یافته است. در این درگیری ها ۱۳۶ غیرنظامی کشته و ۳۸۵ غیرنظامی دیگر زخمی شده است.

گزارش یوناما مجموع تلفات غیرنظامیان افغان را در سه ماه نخست سال روان میلادی ۶۵۵ کشته و ۱۱۵۵ زخمی ارایه کرده است که در مقایسه با عین محدودۀ زمانی در سال ۲۰۱۴ حدود دو درصد کاهش را نشان می دهد.

یافته های این گزارش حاکی است که تلفات زنان – ۵۵ کشته و ۱۱۷ زخمی- در سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ در مقایسه با عین مدت در ۲۰۱۴ حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

یوناما همچنان گفته است که تلفات کودکان در سال روان -۱۲۳ کشته و ۱۱۵۵ زخمی- بلند رفته است. عمده ترین عامل تلفات زنان و کودکان درگیری های زمینی خوانده شده است.

بربنیاد گزارش یوناما، مخالفان مسلح دولت عامل ۷۳ درصد تلفات غیرنظامیان و نیرو های دولتی مسوول ۱۴ درصد این تلفات می باشند.

ماین های کنار جاده که باعث کشته شدن ۱۵۵ نفر و زخمی شدن ۲۷۵ نفر شده است، دومین عامل تلفات غیرنظامیان خوانده شده است، اما گزارش یوناما حاکی است که تلفات غیرنظامیان در اثر ماین های کنار جاده در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته شش درصد کاهش یافته است.

قتل های هدفمند که سومین عامل تلفات غیرنظامیان خوانده شده است، سومین عامل تلفات غیرنظامیان تلقی شده است. یوناما گزارش می دهد که در ۱۹۲ واقعۀ جداگانه ۲۱۷ فرد ملکی کشته و ۹۲ نفر دیگر زخمی شده است که مسوولیت ۴۸ درصد این واقعات را طالبان به دوش گرفته اند.

یوناما از طرف های درگیر خواسته است تا از متضرر ساختن غیرنظامیان جلوگیری کند. رئیس این اداره گفته است که طرف های درگیر جنگ در افغانستان باید به گونۀ خاص از کاربرد راکت و هاوان در مناطق مسکونی مردم ملکی جلوگیری کنند.

XS
SM
MD
LG