لینک های دسترسی

Breaking News

نرخ بیکاری در امریکا رو به کاهش نهاده است


شمار درخواست کنندگان کمک‌ها و بیمۀ بیکاری در ایالات متحده در هفته گذشته به ۸۶۰ هزار نفر کاهش یافته است اما هنوز هم گزارش‌ها حاکی از خسارات اقتصادی گستردۀ ناشی از کروناویروس است.

گزارش روز پنجشنبه ۱۷ سپتمبر (۲۷ سنبله)وزارت کار ایالات متحده نشان می‌دهد که تعداد درخواست کنندگان بیمۀ بیکاری در هفتهٔ گذشته ۳۳ هزار کاهش یافته است.

در حال حاضر ۱۲.۶ میلیون نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، در حالیکه سال گذشته در عین محدودۀ زمانی تنها ۱.۷ میلیون نفر از آن استفاده می‌کردند.

قبل از شیوع همه گیری کروناویروس بلندترین رقم درخواست کنندگان در یک هفته کمتر از ۷۰ هزار نفر بود اما در ۲۶ هفته گذشته این رقم به گونۀ متداوم بیشتر از ۷۰ هزار بوده است.

تولیدات ناخالص داخلی در ماه های اپریل – جون ۳۱.۷ در صد رکود سالانه را نشان می‌دهد که شدیدترین کساد مالی را از سال ۱۹۷۴ بدینسو سبب شده است و میلیون ها نفر شغل شان‌ را از دست دادند.

اقتصاد و بازار کار تا حدودی بهبود یافته است؛ تشبثات از ماه می تا اگست ۱۰.۶ میلیون شغل را اضافه کرده اند اما هنوز هم کمتر از نیمی از مشاغلی است که در ماه های مارچ و اپریل از دست رفت.

ننسی وندن هوتن، اقتصاددان ارشد امریكایی در یك گزارش تحقیقی نوشته است: "اخراج از كار همچنان گسترده است و تعداد زیادی از افراد هنوز هم نوعی مزایای بیكاری دریافت می كنند. عدم تصویب بسته کمکی مالی دیگر توسط سیاست‌گذاران، خطر نزول قابل توجهی را برای اقتصاد و بازار کار ایجاد می‌کند، زیرا به نظر می رسد که بهبود روند اقتصادی سرعت خود را از دست می‌دهد. "

در همین حال هفته گذشته ۶۵۹ هزار نفر دیگر که مشاغل شخصی داشتند و برای اولین بار واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری می‌شوند نیز تحت برنامۀ جداگانه برای بیمۀ بیکاری درخواست کردند که شامل ارقام ارایه شدۀ وزارت کار امریکا نمی‌باشند. این رقم در یک هفتهٔ پیش ۸۶۸ هزار بود.

بر اساس آمار حکومت امریکا، تقریباً ۲۹.۸ میلیون نفر به نوعی كمك‌های بیكاری را دریافت می کنند.

اقتصاددانان به این باور اند که تا همه گیری کروناویروس مهار نشود اقتصاد به گونهٔ کامل بهبود نمی‌یابد و بسیاری مشاغل از دست رفته هرگز برنخواهند گشت و میزان بلند بیکاری می‌تواند تا سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد.

XS
SM
MD
LG