لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش بیکاری در ارزگان پس از خروج قوای آسترالیا


باشندگان شهر ترینکوت می گویند که خروج قوای آسترالیایی از ولایت ارزگان منجر به افزایش بیکاری شده است.

قوت های آسترالیا – زمانی هم در چوکات تیم بازسازی ولایتی – در پروژه های انکشافی ولایت ارزگان در پهلوی موسسات دیگر انکشاف کار می کردند و مردم محل می گویند که آنها اکنون نبود سربازان آن کشور را احساس می کنند.

چهارراهی منار در شهر ترینکوت زمانی فقط محل عبور و مرور ترافیک عادی بود، اما اکنون شمار افراد بیکار از طرف صبح راه رفت و آمد وسایط را بند می اندازد. مردم در این نقطه جمع می شوند تا زمنیۀ کار مؤقت و روزمزد برای شان میسر شود.

افزایش بیکاری در آن تنها در شهر ترینکوت نه بلکه در شمار زیاد ولسوالی ها گزارش شده است. یکی از کارطلبان در این چهارراهی به رادیو آشنا گفت "اینجا به جستجو کار از ولسوالی چهار چینو آمدم... تمامی روز در چهارراهی منار استادم کار نیست در یک ما صرف چهار روز کار کردم."

مسئولین کار و امور اجتماعی ولایت ارزگان این را می پذیرد که با پایان مأموریت قوای خارجی در آن ولایت میزان بیکاری را افزایش داده است.

فضل الرحیم، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت ارزگان می گوید "ما اکنون پلان ثبت و راجستر این افراد را آغاز نموده یم تا آنهار را به موسسات و شرکت های ساختمانی معرفی نمایم.

بیکاری و بی امنیتی

باشندگان شهر ترینکوت نگران اند که افزایش بیکاری شاید میزان جرایم را بلند ببرد. یکی از باشندگان آن شهر ضمن شکایت از بیکاری به رادیو آشنا گفت "اکنون مجبور استیم که دزدی کنیم و یا دوباره به کشورهای پاکستان و ایران مهاجر شویم و یا هم در مقابل دولت بیستیم."

فعالان اجتماعی در ولایت ارزگان می گویند که دولت باید زمینۀ یافت اشتغال را ایجاد کند. به عقیدۀ شماری از فعالان، نبود کار فاصله را بین دولت و مردم افزایش می دهد.

شاولی هوتک یکی از مدافعین حقوق جوانان به رادیو آشنا گفت "این کارگر است به جامعه خدمت می نماید و سرپنا ها را می سازد واین کارگر است که تمامی انکشافات توسط وی به اوجود می یاید پس به انان باید کمک صورت گیرد و این وظیفه دولت است."

آغاز روند خروج نیرو های خارجی از افغانستان نگرانی های را ببار آورده که زمینه های کاری برای افغان ها کاهش یافته و ابهام خراب شدن وضع امنیتی سرمایه ها را فرار داده است.

افغانستان پوره کردن کم و بیش ۲۰ در صد درآمد سال ۲۰۱۳ کوتاه آمده است. دلیل این کاهش، رکود اقتصادی خوانده شده که به خروج سربازان خارجی در آن کشور ربط شده است.

عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیۀ افغانستان به خبر گزاری رویترز گفته است که افغانستان توقع دارد در سال ۲۰۱۴ درآمد داخلی خوب داشته باشد زیرا کشور های کمک کننده تعهد سپرده اند تا کمک های بیشتر شان را از مجرای حکومت افغانستان به مصرف برسانند.
XS
SM
MD
LG