لینک های دسترسی

Breaking News

یونسف: جهان باید با میلیون ها کودک سرگشته کمک کند


صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف از کشورهای جهان میخواهد برای تضمین مصوونیت و رفاه ده ها میلیون کودک مهاجر، کار بیشتری انجام دهند.

صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال گزارش می دهد که حدود ۵۰ میلیون کودک در سراسر جهان در سرگشته و سرگردان اند.

بر اساس گزارش این ادارۀ ملل متحد، بسیاری از این کودکان به گونه مصوون با خانواده های شان داوطلبانه در جستجوی زندگی بهتر مهاجر شده اند. اما برای میلیون ها کودک دیگر، سفر از کشور های شان به سوی یک زندگی بهتر، نه داوطلبانه و نه هم مصوون است.

به عنوان مثال، صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگوید که جنگ زندگی حدود ۲۸ میلیون کودک را با خطر بزرگ مواجه ساخته و آنان را مجبور به ترک منازل شان کرده است.

گزارش یونیسف می افزاید که در بسیاری موارد، پناهنجویان مجبور میشوند به امید رسیدن به یک جای مصوون، به قاچاقبران رو بیاورند.

در این خصوص، سارا کورووی، سخنگوی یونیسف می گوید که ۲۰۱۷ سال وحشتناکی برای کودکان بوده است.

او گفت"در حدود ۴۰۰ کودکی که تلاش داشتند عازم اروپا شوند قبل از رسیدن به آنجا، غرق شدند. ما شاهد تخمینا ۳۲۰۰۰ کودکی بوده ایم که در حال حاضر در لیبیا در قید اند."

او افزود که ۱۱ هزار کودک در حالی مهاجرت میکنند که همراهی با خود ندارند.

او افزود"ما شاهد کودکان بدون سرپرست بوده ایم که از معابر کوهستانی در زمستان عبور می کنند. ما شاهد بوده ایم که آنها در جزایر مختلف، گیر مانده اند."

کرووی گفت که کودکان سرگشته با اخراج، غرق شدن و حبس مواجه اند و هزاران تن از این کودکان طی سفر پرمخاطره شان مورد آزار، سواستفاده و برده داری قرار می گیرند. اما او می گوید که وضعیت آنها این گونه نباید باشد.

سخنگوی یونیسف علاوه کرد که کشورهای جهان باید به دنبال راه های مصوون و قانونی مانند اعطای ویزه بشری و تحصیلی به مهاجرین باشند. او سایر تدابیر مثبتی را متذکر شد که می تواند از کودکان مهاجر مراقبت و مواظبت کند.

این تدابیر شامل ترویج بدیل های اجتماعی برای توقیفگاه ها، افتتاح مکاتب، مراکز صحی برای کودکان مهاجر و تضمین دسترسی به عدالت و مسکن بدون ترس از اخراج شدن می باشد.

XS
SM
MD
LG