لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا در مذاکرات با طالبان نقش نظارتی دارد - فیلدمن


نقش ایالات متحده امریکا در مذاکرات آینده حکومت افغانستان با طالبان منوط به خواست حکومت افغانستان است. نمایندگان امریکا فقط نقش نظارتی داشته است.

دانیل فیلدمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا بیان داشت.

در ذیل متن این مصاحبه را که تواب ملکزاد انجام داده می توانید بخوانید.

سوال: ایالات متحده امریکا در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان چه نقشی داشته است؟

پاسخ: نخست از همه باید بگویم که ما از پروسه مصالحه ملی به رهبری افغان ها که ملکیت آن به خود آنها تعلق داشته باشد حمایت نموده ایم. ما اعتبار بیشتر را به رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله می دهیم که فرصتی را برای بحث روی مصالحه ملی طی خطابه اش در زمان تحلیف ریاست جمهوری مساعد کردند و نیز او در تبصره های خود در بیجنگ سال گذشته و بعدا درسایر تبصره های اش دریچه را به این مقصد باز کردند. درعین حال ما از نقش پاکستان قدردانی می کنیم که زمینه را برای گفتگوهای اخیر در اوایل این ماه فراهم کردند. درین گفتگوها نمایندگان طالبان با نمایندگان حکومت افغانستان باهم نشستند و مذاکرات رسمی را براه انداختند. ازین سبب ما هرنقشی را که حکومت افغانستان ازما بخواهد بازی خواهیم کرد. ما درین جا به حیث ناظر شرکت داشتیم و این نقشی است که حکومت افغانستان از ما خواسته بود و ما به این نقش خویش ادامه خواهیم داد. ولی ما از این مساعی وسیع جانبداری می کنیم تا خشونت از بین برود و آینده متداومی را برای افغانستان فراهم کند.

سوال: قرار است در اواخر این ماه، دور دوم این مذاکرات آغاز یابد. آیا توقع می رود که کدام نماینده ای از حکومت امریکا درآن حضور داشته باشد؟ ایا کسی از امریکا در آن نمایندگی خواهد کرد. هرگاه چنین باشد به چه تعداد از مقام های ایالات متحده در آن شرکت خواهد کرد؟

پاسخ: اول اینکه تاحال جزئیات جلسه آینده هنوز نشر نشده است. در مذاکرات هفتم جولای در مورد جلسه آینده نزدیک صحبت شد. امید است این جلسه هرچه زودتر دایر گردد. طوری که ما در مذاکرات ابتدایی حضور داشتیم درین مذاکرات نیز شرکت خواهیم ورزید و بازهم مربوط به حکومت افغانستان است که چه می خواهد. اگر یک بار دیگر از ما خواسته شود که نقش ناظر را ایفا کنیم چنین خواهیم کرد. ما چند تن را درمذاکرات اولی فرستادیم و اینکار را چین نیز انجام داد. ما هنوز نمی دانیم که این مذاکرات درکجا و در کدام تاریخ صورت می گیرد. وقتی ما تفصیل آنرا دریافتیم آن وقت درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

سوال: طالبان به کرات در مورد آزادسازی زندانیان شان و رفع محدودیت ها بر مقام های شان تاکید می ورزند. برای این که پروسه به صورت موفقانه انجام بیابد ایا حکومت امریکا قصد دارد تا زندانیان آنهارا رها کرده و محدودیت ها بر آنها را رفع کند؟

پاسخ: یکبار دیگر می گویم که این مسئله خیلی زود است که روی آن چیزی گفت زیرا تنها یکباردیداری صورت گرفته است . امیدواریم که این بار مذاکرات طولانی تری صورت بگیرد و ما منحیث طرف نبوده و این حکومت افغانستان و طالبان اند که جناح های مذاکره اند و آنها اند که اجندای مذاکرات را تعین میکنند که روی چه موضوعاتی حرف بزنند. البته منحیث بخشی از پروسه مصالحه ملی این مسایلی است که حتما روی آن بحث صورت می گیرد . باز تاکید می کنم که هنوز خیلی زود است روی تفصیل این موضوعات حرف زد.

سوال: این مذاکرات زمانی صورت گرفته است که خشونت در افغانستان همچنان به قوت خود باقی است آیا حکومت افغانستان و یا حکومت ایالات متحده از طالبان درخواست آتش بسی خواهد داشت؟ خصوصا در زمان برگزاری مذاکرات. آیا کدام نوعی فشار از جانب حکومت افغانستان یا ایالات متحده توقع برده می شود تا طالبان را برای آتش بس وادار سازد؟

پاسخ: باز هم تکرار میکنم که تفصیل و تشریح این موضوع بهتر است به شرکت کنندگان مذاکرات واگذاشته شود و این حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود تا روی اجندای گفتگو ها و موضوع آتش بس تصمیم بگیرند. این موضوع تا اندازه ای در خلاصه اجلاس اولی مطرح گردید. دیده شود که این موضوعات تا کدام اندازه مورد بحث قرارمیگیرد. ولی به هرحال ما به این موضوع متعهد استیم تا سطح خشونت در افغانستان فرو کش کند. باید گفت که امسال یک سال پر از خشونت در افغانستان بوده است. باید گفت که نیروهای امنیتی افغانستان از خود توانمندی زیادی نشان دادند.

XS
SM
MD
LG