لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید بر ادامه حمایت امریکا از زنان افغان


سفیر امریکا در کابل در نشستی با شماری از زنان خبرنگار گفت هم اکنون یک صد پروژه در نقاط مختلف افغانستان در حال تطبیق است

مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند یک صد پروژه در عرصه های مختلف در افغانستان از سوی امریکا در حال تطبیق است که به منظور بهبود زنده گی زنان در نظر گرفته شده است.

مقامات این سفارت همچنان از ادامه حمایت های امریکا از زنان افغان اطمنان داده است.

مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند پروزه های مختلف را روی دست دارند که به منظور بهبود زندگی زنان افغان در حال تطبیق است.

مایکل مک کینلی سفیر امریکا در کابل در نشستی با شماری از زنان خبرنگار گفت هم اکنون یک صد پروژه در نقاط مختلف افغانستان در حال تطبیق است که از سوی ایالات متحده امریکا تمویل می شود.

" ما صد پروژه مختلف در این کشور داریم که توسط نهاد های ما مثل امور عامه، اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، شعبه مبارزه با مواد مخدر و نهاد های امنیتی ما به منظور بهبود زنده گی زنان افغان در حال تطبیق است"

سفیر امریکا در کابل از پنج اولویتی یاد کرد که برای بهبود زنده گی زنان در صدر برنامه های این سفارت قرار دارند و گفت پروژه های آنان در چهارچوب این پنج اولویت تطبیق می گردد.

او گفت دست رسی به عدالت و امنیت، دست رسی به برنامه های اموزشی به منظور رشد استعدادهای زنان، فراهم آوری فرصت های اقتصادی ، برنامه های اموزشی و برنامه های صحت شامل این پنج اولویت است.

" در قدم نخست دسترسی به عدالت و امنیت، رشد رهبران زن، انکشاف اقتصادی که فرصت های از آن طریق برای زنان فراهم میگردد و تعلیم و صحت در آن شامل است"

او همچنان از پروگرام پرومو یا ترقی یاد کرد طی چهار سال آینده در افغانستان تطبیق می شود.

سفیر امریکا گفت ۲۱۶ ملیون دالر به این پروگرام اختصاص یافته است که بزرگترین کمک در تاریخ کمک های امریکا در دنیا برای زنان است.

سفیر امریکا در پاسخ سوالی در مورد مذاکرات صلح گفت این یک پروسه افغانی بوده و به رهبری افغان ها خواهد بود و اما گفت در این مرحله مهم این است که این پروسه آغاز شود.

اما او شامل سازی دیدگاه های زنان در مذاکرات صلح را برای پایان دادن به کشمکش ها و تامین ثبات مهم میداند.

او در پاسخ این نگرانی زنان افغان که میگویند مبادا با حقوق و دست آورد های شان در مذاکرات صلح معامله شود گفت رهبری حکومت افغانستان متعهد به رعایت حقوق زنان و قانون اساسی است و اما میگوید باید منتظر ماند تا این مذاکرات آغاز شود.

" این یک پروسه افغانی خواهد بود، موضوع مذاکرات قرار است از سوی طرف های افغانی تعین شود، من نمی خواهم در مورد پروسه پیشداوری کنم که هنوز شروع نشده است"

اما سفیر امریکا گفت حکومت وحدت ملی ترویج حقوق زنان را در اولویت های اساسی اش قرار داده است و به عنوان مثال از تعهد رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گماشتن یک زن در بورد رهبری ستره محکمه، ایجاد بورد مشورتی زنان و تعین چند زن در کابینه یاد کرد که حکومت برای آن متعهد شده است.

سفیر امریکا در پاسخ نگرانی های که زنان افغان نسبت به آینده شان مطرح میکنند گفت تمام پروگرام های انکشافی ایالات متحده امریکا در حمایت از زنان افغان در این مرحله به آینده تمرکز دارد و گفت تلاش می شود که دست آورد های ۱۳ سال گذشته انکشاف داده شود.

اقای مک کینلی همچنان از پروزه های که طی سیزده سال گذشته در افغانستان برای ارتقاع ظرفیت زنان و بهبود زندگی آنان تطبیق شده ابراز رضایت کرد و گفت با در نظر داشت تغیراتی که در زندگی زنان افغان طی این مدت رخ داده پول های اختصاص یافته در این پروژه ها ضایع نشده است.

XS
SM
MD
LG