لینک های دسترسی

Breaking News

ایالات متحده و کیوبا نزدیکتر می شوند


سفارت ایالات متحده در هاوانا و از کیوبا در واشنگتن گشایش می یابد

ایالات متحده و کیوبا، پس تقریباً هفت ما مذاکره، امروز یک توافقی را در مورد گشایش سفارت خانه ها در واشنگتن و هوانا اعلام میکنند. با آنهم حریم تجارتی ایالات متحده و سابقۀ حقوق بشر کیوبا هنوز هم مانع عادی شدن روابط بین دو کشور میباشد.

روابط بین ایالات متحده و کیوبا پس از انقلاب سال ۱۹۶۱فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کیوبا از هم گسست. اما اکنون قرار است سفارت ایالات متحده در هوانا در اواخر ماه جاری مجدداً گشایش یابد. جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده اشاره کرده است که در مراسم افراشتن درفش در سفارت اشتراک خواهد کرد.

بهبودی روابط

احیای روابط رسمی تازه ترین اقدام در عادی ساختن روابط بین دو کشور است که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و راول کاسترو، رئیس جمهور کیوبا آنرا در ماه دسمبر اعلام کردند.

هر دو رهبر در این مورد در نشست کشور های امریکای لاتین در پاناما بحث کردند. ایالات متحده در ماه می، کیوبا را از فهرست کشور های تمویل کنندۀ دهشت افگنی خارج ساخت که این خود یک گام مهم به سوی نزدیک شدن دو کشور بود.

دیلیما رووزیف، رئیس جمهور برازیل، دیروز در قصر سفید از بهبودی روابط بین واشنگتن و هوانا و تأثیرات آن بر سایر کشور های امریکای لاتین، استقبال کرد.

او گفت:"این واقعاً تلاشی برای پایان بخشیدن بقایای متداوم جنگ سرد و در نهایت تازه شدن روابط میان ایالات متحده و منطقه است. این حسن نیت برای امریکای لاتین و به صلح در سراسر جهان، اهمیت دارد. این یک مثال مهم روابطی است که دیگران نیز باید از آن پیروی کنند."

خدمات تجارتی هوایی و دریایی بین دو کشور احیا شده و قیودات بر مخابرات کاهش یافته است، با آنهم شهروندان امریکایی میتوانند فقط تحت شرایط محدود به کیوبا سفر کنند.

موانع پرمنازعه

با آنهم، موانع بشمول تحریم های تجارتی چندین دهه یی ایالات متحده بر کیوبا پابرجا باقی مانده است و فقط کانگرس میتواند آنرا رفع سازد. این در حالیست که هفتۀ گذشته واشنگتن یک گزارش سالانه را در مورد حقوق بشر در کیوبا نشر کرد که در آن از نقض آزادی های اساسی در سال ۲۰۱۴ به شمول توقیف های بدون موجب مخالفین و محدود ساختن دسترسی به معلومات مستقل و سانسور نشده، اشاره شده است.

اما برخی از اعضای کانگرس ایالات متحده به این باور اند که گشایش سفارت خانه ها درد مردم کیوبا را دوا نخواهد کرد.

ایلینا روز لهتینن، عضو کانگرس از ایالت فلوریدا میگوید که رژیم کاسترو به حملاتش علیه مردم کیوبا ادامه خواهد داد.

اما تید هینکین، تحلیلگر مسایل کیوبا در نیویارک میگوید که پالیسی های ضد رژیم را که خانم ایلینا حمایت کرده هیچ بهبودیی را در بخش حقوق بشری مردم کیویا به بار نیاورده است.

او گفت:" ستراتیژی های او، و پالیسی که او از آن طرفداری کرده، همه ناکام مانده است. او در بُعد غلط موضوع قرار دارد. داشتن روابط دپلوماتیک با کیوبا به این معنی نیست که ما حکومت کیوبا یا روش حکومت با مردم آن کشور را منظور میکنیم."

خانم روزلهتینن اضافه کرد که روابط با کیوبا به ایالات متحده فرصت داشتن یک نوع نفوذ را در آن کشور مساعد خواهد ساخت - برخلاف روابطی که حکومت و مردم آن کشور را منزوی و محروم ساخته است.

اما آقای هنیکین افزود که با بهبودی روابط، حکومت کیوبا دیگر نخواهد توانست به بهانۀ خصومت ایالات متحده، مردم آن کشور را سرکوب کند و آن کشور برای پاسخگویی به تقاضا های ایالات متحده زیر فشار روز افزون قرار خواهد گرفت.

گزارش:وکتوربیاتی/صدای امریکا
برگردان: محمد هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG