لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش فعالیت های دپلوماتیک امریکا پس از ۲۰۱۴ در افغانستان


مقامات امریکایی میگویند که اداره اوباما دستور کاهش حضور غیرنظامیان امریکایی را پس از خروج عساکری محاربوی ایالات متحده از افغانستان، صادر کرده است.
حکومت ایالات متحده در گذشته گفته بود که حضورغیر نظامیان امریکایی در سال ۲۰۱۴، پس از آن که نیروهای نظامی افغانستان را ترک گویند، افزایش یافته و نیروهای افغان را در بخش آموزش و مشاورت حمایت خواهند کرد.

کاهش فعالیت های دپلوماتیک
واشنگتن پُست با نشر این مطلب در مورد تغییر موقف قصر سفید نگاشته است که مقامات قصر سفید و وزارت خارجۀ ایالات متحده در رابطه به این موضوع بحث میکنند که آیا ایالات متحده به یک پایگاه دپلوماتیک بزرگ در کابل، چهار قنسلگری در سراسر آن کشور و دفاتر غیرنظامی دیگر نیاز دارد تا از پروژه های امدادی و روند سیاسی افغانستان نظارت کنند، و آیا ایالات متحده میتواند از این همه حفاظت کند؟
واشنگتن پُست از یک مقام ارشد ادارۀ اوباما نقل نموده که میگوید، به پلانگذاران گفته شده است که پیشنهاد کارمندان ملکی را برای افغانستان به حداقل ۲۰فیصد کاهش دهند.

دوام و توقف پروژه ها در افغانستان
پروژه های ایالات متحده در افغانستان که با اهمیت پنداشته میشود به دو بخش تقسیم خواهد شد.
۱- پروژه های که میتواند پایدار باقی بماند و فعالیت های آن پس از سال ۲۰۱۴ ادامه یابد.
۲- پروژه های که توقف یافته و فعالیت های آن ادامه نخواهد یافت.
این مقامات از ابراز نظر و یا نام گرفتن پروژه های که توقف خواهد یافت خودداری کرده اند.

تهدید به دست آورد ها
کاهش کارمندان ملکی در سراسر افغانستان، یک تعداد سرمایه گذاری ها و اولویت های دراز مدت ایالات متحده را تهدید خواهد کرد که شامل حقوق زنان، تعلیم و تربیه، مراقبت های صحی و زیربناها است.

آزمون هاو مشکلات داخلی ایالات متحده
چندین تن از مقامات ارشد امریکایی که نخواسته اند نام شان ذکر شود، گفته اند که متوازن ساختن حضور غیرنظامیان امریکایی و هزاران قراردادی آن کشور در افغانستان، یک آزمون بزرگ است. در ایالات متحده یک جانب مناظرات شدید داخلی را قیودات مالیی تشکیل میدهد که این مشکلات مالی امیدواری ها در پیشرفت و کاهش خستگی مردم امریکا پیرامون تلاش ها در افغانستان را در هم میشکند.
از جانب دیگر، تعهدات رسمی ایالات متحده در حمایت از پیشرفت ها، روحیه بخشیدن و تعهدات سیاسی آن با کشوری قرار دارد که در آن تقریباً ۲۲۰۰عسکر امریکایی کشته شده، و ۵۹۰ میلیارد دالر به مصرف رسیده است و هنوز هم هراس آن وجود دارد که افغانستان یک بار دیگر به پایگاه امن دهشت افگنان مبدل خواهد شد.
XS
SM
MD
LG