لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفت و چالش های افغانستان در مبارزه با قاچاق انسان


وزارت خارجۀ امریکا، نوجوانانی را که به تنهایی راهی سفر خارج می گردند، قربانی قاچاق انسان عنوان کرده است.

حکومت افغانستان باوجود تلاش های قابل توجه در مبارزه با قاچاق انسان، "حد اقل معیارات محو قاچاق انسان" را تکمیل نمی کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در گزارش سالانۀ "مبارزه با قاچاق انسان"، با بیان این مطلب از تلاش های حکومت افغانستان ستایش کرده می نگارد که حکومت با تصویب یک قانون جدید قاچاق انسان در جنوری ۲۰۱۷ تلاش های روز افزونی را به خرج داد تا "تلفیق قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را کاهش داده" و "بچه بازی را جرم" عنوان کند.

در گزارش جدید وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است که حکومت افغانستان در مقایسه با زمان گزارش دهی قبلی، تلاش های بیشتری را انجام داده و به همین لحاظ به "ردیف دوم" ارتقاع کرده است.

ردیف دوم به کشور های اطلاق می گردد که کارهایشان برای محو قاچاق انسان با حد اقل معیارات مطابقت نمی کند اما تلاش های بیشتری را در آن راستا انجام داده اند.

در تلاش های حکومت افغانستان برای محو قاچاق انسان، از بازگشایی یک سرپناه موقت در کابل برای قربانیان قاچاق انسان یاددهانی شده که با کمک مالی و کارمندان یک سازمان بین المللی فعالیت می کند و گشایش واحد های حراست و حفاظت از کودکان که از استخدام بیش از ۳۰۰ کودک در ۲۰۱۶ به صفوف نیرو های امنیتی جلوگیری کرده است؛ نیز تذکر رفته است.

چالش های حکومت

وزارت خارجۀ ایالات متحده در این گزارش اذعان می دارد که حکومت افغانستان برعلاوه، در بسیاری موارد کلیدی نتوانسته حد اقل معیارات جلوگیری از قاچاق انسان را پوره کند.

در این گزارش، همدستی و شراکت مقامات رسمی در جرایم، به ویژه "بهره برداری جنسی و استخدام کودکان در نیرو های امنیتی افغان، یک مشکل جدی" عنوان شده است.

حکومت افغانستان به خاطر عدم راه اندازی و انجام روند عملیاتی معیاری، جهت شناسایی قربانیان و یا راجع کردن آنان به مراکز احیای مجدد، تحت انتقاد قرار گرفته است. به باور وزارت خارجۀ امریکا، این امر باعث شده تا "حکومت قربانیان قاچاق انسان را به مثابۀ جنایتکاران بازداشت کرده و تحت پیگرد قرار دهد."

ریکس تیلرسن در مراسم پیشکش گزارش: هدف این گزارش مبارزه با قاچاق انسان است که بیشترین قربانی آن را زنان و کودکان تشکیل می دهد.
ریکس تیلرسن در مراسم پیشکش گزارش: هدف این گزارش مبارزه با قاچاق انسان است که بیشترین قربانی آن را زنان و کودکان تشکیل می دهد.

در گزارش سال ۲۰۱۷ وزارت خارجه، از حکومت افغانستان خواسته شده تا استخدام و استفاده از کودکان را در نیروهای امنیتی آن کشور توقف داده "اطمینان دهد که حفاظت و حمایت کافی از ادغام مجدد برای کودکان نابسامان"، صورت می گیرد.

قانون جلوگیری از قاچاق انسان به منظور تحقیقات و پیگرد قانونی قاچاقبران متهم، به شمول افراد پولیس و اعضای اردو که به همدستی با جرایم قاچاق انسان مظنون اند، عملی گردد، متخلفین محکوم گردیده و به شکل مناسب آن با توجه به مقررات، روانۀ زندان گردند.

توقف پیگرد قانونی افراد به خاطر جرایم اخلاقی و جاگزین کردن کودکان قاچاق شده در مراکز احیا مجدد (دارالتادیب) نوجوانان؛ بهبود معیارات روند های عملیاتی برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان و راجع ساختن آنان به خدمات احیای مجدد، شامل سفارشات به حکومت افغانستان می باشد.

در این گزارش از دولت خواسته شده تا مقامات را آموزش داده و ظرفیت های واحد های ضد قاچاق انسان وزارت داخلۀ افغانستان را بلند برده با افزایش تعداد کارمندان واحد های منطقه یی به آنان بیاموزند تا میان قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر فرق قایل گردند.

در ضمن، از حکومت افغانستان خواسته شده تا ظرفیت کمیسیون عالی مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان/مواد مخدر را به منظور همآهنگی و گزارش دهی روی تلاش های حکومت علیه قاچاق انسان و عملی ساختن برنامۀ ملی مبارزه با قاچاق انسان در خارج از افغانستان، افزایش دهد.

در اخیر این سفارشات، از حکومت افغانستان خواسته شده است تا "تعلیم مقامات و مردم عامه را در بارۀ ماهیت جنایی بودن عمل بچه بازی و بهره وری از کودکان" ادامه دهد و به مقامات اردو، پولیس و سایر ارگان های محلی فهمانده شود که در صورت ارتکاب به همچو اعمال، "مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."

در کنار این همه سفارشات به حکومت افغانستان، وزارت خارجۀ ایالات متحده در این گزارش سالانه خود از افزایش تلاش های حکومت در "راستای انفاذ قانون"، ستایش کرده است؛ اما، اذعان می دارد که تلاش ها به منظور حراست از قربانیان قاچاق انسان، ناکافی بوده است.

در این گزارش تذکر رفته باجودیکه وزارت کار و امور اجتماعی، معلولین و شهدا ۲۳ قربانی قاچاق انسان را شناسایی کرده است اما حکومت افغانستان شناسایی جامع قربانیان را انجام نداده و آمار همکاری ارگان ها را در این مورد جمع آوری نکرده است.

ایالات متحده، چین را در فهرست بدترین کشور های قاچاق کنندۀ انسان قرار داده است.
ایالات متحده، چین را در فهرست بدترین کشور های قاچاق کنندۀ انسان قرار داده است.

براساس گزارش پنج سال اخیر، وزارت خارجۀ ایالات متحده اذعان می دارد که افغانستان یک منبع ترانزیتی و هدف نهایی مردها، زنان و کودکانی است که هدف انجام کار اجباری و قاچاق جنسی قرار می گیرند.

قاچاق انسان در داخل افغانستان در مقایسه با قاچاق بین المللی، "شایع تر" عنوان شده است. در این گزارش آمده است که مردان، زنان و کودکان در برخی موارد چندین نسل آنان، در داخل افغانستان مورد سواستفاده قرار می گیرند.

پسران به ویژه آنانیکه به تنهایی راهی سفر های خارج می گردند، آسیب پذیرترین قشر افغان برای قاچاق انسان تلقی شده اند. براساس این گزارش، زنان و دخترانی فلیپینی، پاکستانی، ایرانی، تاجکستانی، سریلانکایی و چینایی نیز در افغانستان از قربانیان قاچاق انسان بوده اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده، از تلاش های بیشتر حکومت افغانستان به منظور جلوگیری از قاچاق انسان قدردانی کرده اذعان داشته است که حکومت به همآهنگی با فعالیت های ضد قاچاق از طریق کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق، ادامه داده است.

گزارش اذعان می دارد که کمسییون های ولایتی مبارزه با قاچاق انسان در ۳۳ ولایت افغانستان، فعالیت ها را به منظور عملی سازی پالیسی ایجاد شده از جانب کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق، همآهنگ کرده است.

درحالیکه جامعۀ بین المللی تمام فعالیت های کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق را تمویل کرده است؛ این گزارش حکومت افغانستان را به خاطر عدم پرداخت پول کمیسیون عالی برای هزینه های عملیاتی یا برنامه های آن، مورد انتقاد قرار داده است.

در این گزارش با تذکر از فعالیت های افغانستان در راستای مبارزه با قاچاق انسان آمده است که حکومت به تطبیق برنامۀ عمل ملی ۲۰۱۵-۲۰۱۷مبارزه علیه قاچاق انسان ادامه داده و کمیسیون عالی، با راه اندازی ۲۲ برنامۀ آموزشی، یک برنامۀ عمل را به منظور بلندبردن سطح آگاهی مردم، در بارۀ قاچاق انسان به پیش برده است.

XS
SM
MD
LG