لینک های دسترسی

Breaking News

دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا


دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا

در حالیکه امریکایی ها برای دهمین سالروز حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده آمادگی می گیرند، نظر سنجی های عامه نشان می دهد که این کشور در وضعیت بد ناشی از اقتصاد داخلی قرار دارد. نظر سنجی اخیر که توسط مجلۀ تایمز دریافته است که ٧۱ در صد امریکایی ها، ایالات متحده را در حالت وخیم تر از یک دهه قبل می نگرند و نظر سنجی تازۀ دیگر توسط سازمان گالپ یافته است که ۸۸ درصد اشتراک کنندگان از مسیر حرکت کشور نا راضی اند.

دیریک سپکتر کارمند اطفائیه در منطقۀ آرلینگتن- ویرجینیا در مورد یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ حکایه می کند.

او گفت "در واقع، آن روز ما برای اطفای حریقی که در منطقۀ رازلین ویرجینیا شعله ور گردیده بود، اعزام شدیم و در حالیکه برای خاموش ساختن آن آتش سوزی در آن ساحه آماده می شدیم، شنیدیم که یک طیاره با تعمیر وزارت دفاع خود را اصابت داده است. ما در حالیکه خود را تجهیز می کردیم احساس نمودیم که موج تصادم طیاره با تعمیر وزارت دفاع فضای سرتاسر ایستگاه اطفائیه را به تکان در آورده است."

سپکتر در جمع اولین گروه اطفائیه بود که به حمله بر ساختمان وزارت دفاع پاسخ گفت.

او اخیراً در یک نمایش موترسایکل رانی به یاد بود از حملات یازدهم سپتمبر حصه گرفت تا از کسانی که در این حملات تلف شدند و نیز از منسوبین پولیس و اطفائیه که در آن روز به وظیفه گماشته شدند، قدر دانی به عمل آید.

دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا
دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا

سپکتر در بر افراشتن پرچمی که به نام درفش میهن پرستی شناخته می شود نیز کمک کرد، پرچم بزرگ امریکا که در تمام ۵۰ ایالت بر افراشته شد تا از کسانی که در حملات یازدهم سپتمبر جان های شان را از دست دادند و نیز از عساکری که در افغانستان و عراق می رزمند، گرامی داشت به عمل آید.

وی گفت "فکر می کنم این کار نماد خوبی های این کشور است. سیاست و احزاب را کنار بگذاریم و بدون درنظر داشت اینکه چه می گوییم و چه می کنیم، ما هنوز همه امریکایی استیم و هنوز هم به این کشور ارزش قایل استیم. اگر عمیق تر نظر بیاندازیم ما هنوز به این کشور عمق اعتقاد را داریم و به آن ارزش قایل استیم."

مارک پن، یکی از متصدیان اخذ رأی و ستراتیژست سیاسی می گوید، این مساعی کوچک در اتحاد ملی در یک زمان مناسب صورت می گیرد.

مار پن گفت "در حقیقت هفت سال است که مردم فکر می کند که اوضاع در کشور ملول بوده و در مسیر غلط حرکت می کند و اکثر مردم فکر می کند که از زمان حملات یازدهم سپتمبر به این سو، دهۀ رکود ایالات متحده بوده است."

مارک پن می گوید که امریکایی ها بیش از هر وقت دیگر متحد شده اند.

او گفت "در عمق، همچنان اعتقاد عمومی وجود دارد که این یک کشور عالی است چون که با وصف گذشتن از زمان های دشوار، یک نوع احساس عالی اساس گذاری ارزش های عمومی موجود است که تقریباً هرگز در گذشته دیده نشده است."

در میان کسانی که شعار اتحاد را سر می دهد یکی هم جو توریلو کارمند بازنشستۀ اطفائیۀ شهر نیویارک است. او در حادثۀ یازدهم سپتمبر به سوی مرکز جهانی تجارت شتافته و در نجات بازماندگان از زیر آوار برج های فروریخته همکاری نمود.

دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا
دهمین سالروز حملات یازدهم سپتمبر و وضع وخیم اقتصادی امریکا

او گفت "من به سخنگوی درفش میهن پرستی مبدل گردیدم، و آرزوی من یا تلاش من بعد از بیرون آمدن از زیر آوار برج جنوبی این است که بقیۀ عمر خود را در تجدید اتحاد ایالات امریکا سپری کنم، زیرا روز یازدهم سپتمبر پایمردی و قوت ما را به آزمون کشید."

توریلو در مورد سرگذشت خود از حادثۀ یازدهم سپتمبر در سراسر کشور صحبت نموده است و درفش میهن پرستی اکنون در ۵۰ ایالت امریکا در اهتزاز است.

در دهمین سالروز حملات، در سه ساحۀ حمله یعنی محل مرکز جهانی تجارت در نیویارک، ویرجینیا، و شنکسویل ایالت پنسلوانیا، جاییکه یکی از طیارات ربوده شده دچار سانحه شد، درفش میهن پرستی به اهتزار در خواهد آمد.

XS
SM
MD
LG