لینک های دسترسی

Breaking News

نکات عمدۀ نخستین مناظرۀ نامزدان ریاست جمهوری امریکا


هیلری کلنتن و دونالدترمپ برای نخستین بار رو در رو قرار گرفتند.

نخستین مناظرۀ تلویزیونی دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه روی سه موضوع متمرکز بود.

مسیری که ایالات متحده در آن در حرکت است، دستیابی امریکایی ها به رفاه و امنیت ایالات متحده.

دو نامزد نهایت تلاش کردند در این بخش ها نه تنها به سوال های گرداننده پاسخ دهند بلکه توجه بینندگان را نیز به خود جلب کنند.

روابط میان نژاد های مختلف ساکن در ایالات متحده و مصوونیت آنان یکی از موضوعات مورد بحث در مناظرۀ دو نامزد ریاست جمهوری بود.

حوادث اخیر در ایالات متحده به ویژه گلوله باری پولیس علیه افراد سیاه پوست، گلوله باری های اسلامگرایان تندرو در نقاط مختلف امریکا، از مدتی موضوع داغ بحث های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده را تشکیل می دهد.

خانم کلنتن گفت نژاد یک بحث عمده در امریکا است. باید کاری صورت گیرد تا اعتماد میان پولیس و مردم بیشتر گردد و این کار با آموزش بهتر و بیشتر کارمندان پولیس فراهم می گردد.

خانم کلنتن گفت که باید فضای ایجاد شود تا قانون از مردم حمایت کند و مردم از قانون پیروی نمایند.

دونالدترمپ اما گفت که امریکایی های افریقایی تبار در بدترین وضعیت زندگی خود قرار دارند. این کشور باید "نظم و قانون" داشته باشد که ندارد.

آقاى ترمپ گفت كه رهبران سیاسی از امریکایی های افریقایی تبار تنها برای وصول رای انتخاباتی استفاده می کنند و پس از آن ترک شان می نمایند.

برخورد توهین آمیز با مسلمانان

پس از گلوله باری یک زوج پاکستانی بر افراد غیرنظامی در کالیفورنیا، دونالدترمپ خواهان منع موقت دخول مسلمانان در ایالات متحده شد که با واکنش کشور های بین المللی و حتی اعضای برجستۀ حزب جمهوریخواه قرار گرفت.

خانم کلنتن بااستفاده از فرصت در آخرین دقایق مناظره اظهارات دونالد ترمپ را در بارۀ مسلمانان انتقاد کرده گفت "دونالدترمپ همواره مسلمانان داخل امریکا و خارج از این کشور را توهین و تحقیر کرده است."

این نامزد دموکرات تصریح کرد که به عنوان کشور بزرگ جهان باید "روابط نیک با کشور های اسلامی و متحدین ما داشته باشیم."

هیلری کلنتن گفت "نگرانی آقای ترمپ ازینست که من آمادگی کامل گرفته ام رئیس جمهور امریکا گردم."
هیلری کلنتن گفت "نگرانی آقای ترمپ ازینست که من آمادگی کامل گرفته ام رئیس جمهور امریکا گردم."

هیلری کلنتن برای کاهش حملات دهشت افگنی در داخل امریکا، خواهان افزایش استخبارات شد.

خانم کلنتن گفت باید با مسلمانان در خارج و داخل کشور همکاری شوند زیرا مسلمانان امریکا در خط مقدم جنگ علیه دهشت افگنی قرار دارند.

خانم کلنتن دونالد ترمپ را متهم کرد که با توهین به مسلمانان "آنان را از اجتماعات امريكايى دور ساخته است."

معاملۀ هسته یی ایران و ناتو

معاملۀ هسته یی ایران با کشور های غرب، یکی از مسایل عمدۀ مورد تاخت و تاز نامزد جمهوریخواه در مبارزات انتخاباتی اش بوده است. وی گفته است که در صورت پیروزی آن را ملغا خواهد ساخت.

در نخستین مناظرۀ رو در رو نیز آقای ترمپ گفت "باشرایطی که به ایران مهیا ساخته اید دیر نخواهد بود که به یک ابر قدرت اتمی مبدل گردد."

اما خانم کلنتن گفت که حین تهاجم نیرو های ناتو بر افغانستان پس از یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱، ایران توانایی امروزی غنی سازی یورانیم را نداشت و این ظرفیت را در هشت سال زمامداری آقای بش به دست آورد.

آقای ترمپ با انتقاد از شیوۀ برخورد ایالات متحده با کشور های عضو پیمان ناتو گفت که ٢٨ کشور عضو به گونۀ شفاف سهمیۀ خود را ادا نمی کنند و ایالات متحده همه پول مصرف می کند تا امنیت آنان را تامین کند حالانکه "من به عنوان یک تاجر به این باورم که هیچ چیزی به دست نمی آوریم."

خانم کلنتن گفت که حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام آن پیمان است و حضور گستردۀ کشور های عضو در جنگ افغانستان مصداق همین ادعا است."

امنیت ایالات متحده

حملات انترنتی، یکی از موضوعات عمدۀ مورد بحث در ایالات متحده بوده است. مجری برنامه از نامزدان پرسید کی ها در پس حملات انترنیتی در امریکا اند و چگونه باید جلو آن گرفته شود.

خانم کلنتن دو گروه را مسوول آن حملات انترنیتی دانست. یکی افراد مستقل که به خاطر کسب پول به حملات انترنیتی دست می زنند و دوم کشور های جهان که غرض بزرگتری در این مهم دارند.

دونالدترمپ گفت که دیری نخواهد بود ایران به قدرت اتمی مبدل گردد
دونالدترمپ گفت که دیری نخواهد بود ایران به قدرت اتمی مبدل گردد

نامزد دموکرات بیشتر روسیه را متهم به حملات انترنیتی کرده گفت که پس از جلسۀ انتخاب نامزد دموکرات، روسیه بر سیستم کمپیوتری دموکرات ها حمله ور شده بود.

اما با انتقاد از اظهارات آقای ترمپ گفت "وقتی شنیدم که دونالدترمپ از پوتین خواسته تا کمپیوتر های امریکا را هک کند، متعجب شدم. همچو شخصی با این طرز تفکر نمی تواند رئیس جمهور ایالات متحده باشد."

دونالدترمپ گفت که روشن نیست "روسیه در این کار دست داشته باشد، شاید داشته باشد و شاید هم نداشته باشد اما خانم کلنتن چرا بار بار نام روسیه را می برد."

شغل یابی

هیلری کلنتن گفت که برای رفاه ایالات متحده باید مشاغل بیشتر به همۀ مردم فراهم گردد.

افزایش معاشات، مزد مساویانه، رخصتی با معاش، مراقبت صحی اطفال و فراهم سازی شرایط بهتر تحصیل از مسایل بود که خانم کلنتن به آن تماس گرفت.

اما آقای ترمپ با انتقاد از پالیسی حکومت به رهبری دموکرات ها گفت که این روند باعث شده تمام پول و مشاغل امریکا را ترک کند. اقای ترمپ گفت که باید کاری کنیم که شرکت های امریکایی را که در خارج از امریکا مصروف فعالیت اند دوباره به امریکا بکشانیم.

پرداخت مالیات بلند ثروتمندان نکتۀ دیگری بود که آقای ترمپ آن را انتقاد کرده گفت شرکت های بزرگ به خاطر پرداخت وجوح بلند مالی، سرمایۀ خود را به کشور های دیگر که قیمت مزد ارزان است می برند.

اما خانم کلنتن گفت "ثروتمندان در ایجاد مشاغل به طبقۀ متوسط ناکام ماندند."

عدم رونمایی اسناد مالیات دونالدترمپ، موضوع حساسی بود که هم خانم کلنتن به آن با نگرش انتقادی تماس گرفت و هم گردانندۀ برنامه از آقای ترمپ پرسید که چرا تا کنون اسناد پرداخت مالیات خود را به نشر سپرده است.

آقای ترمپ گفت "هرزمانیکه هیلری کلنتن 35 هزار ایمل پاک شده از کمپیوتر خود را نشان داد، منهم اسناد پرداخت مالیات را به نشر خواهم سپرد."

هیلری کلنتن ازینکه حین سمت وزارت خارجه از ایمل شخصی مسایل دولتی را استفاده کرده است معذرتخواهی کرده گفت "من اشتباه کردم و آن را می پذیرم."

اما آقای ترمپ گفت "شما عمدی آن را انجام دادید."

قانون حمل سلاح

قانون اساسی ایالات متحده به تمام امریکایی ها اجازۀ حمل سلاح را داده است. اما دموکرات ها به ویژه پس از حوادث اخیر مرگبار در ایالات متحده خواهان وضع محدودیت بر حمل سلاح شده اند.

خانم کلنتن گفت که باید سلاح از دست افرادی که تهدید به مردم و اجتماعات امریکایی است گرفته شود. نامزد دموکرات با رد ادعای آقای ترمپ که رقم تلفات ناشی از ناامنی در شهر های عمده افزایش یافته است گفت "از ۱۹۹۱به اینسو رقم تلفات ناشی از خشونت سلاح در امریکا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

آقای ترمپ نیز پذیرفت که باید سلاح از نزد افراد نامطلوب گرفته شود اما در عوض خواهان تلاشی افراد شد و گفت که این کار خلاف قانون نیست.

او گفت که مهاجرینی در امریکا اند که سلاح دارند و باید شناسایی گردند. موضوعی که هیلری کلنتن نیز بر تحقیقات در بارۀ گذشتۀ افراد تاکید کرد و گفت که اقدامات عاقلانۀ روی دست گرفته شود تا افراد تحت نظارت به ظن ارتباط با گروه های دهشت افگن، بررسی گردند.

قرار است این دو نامزد انتخاباتی دو بار دیگر نیز به مصاف هم بروند که در آن میان دو معاون آنان نیز یکبار با هم به مناظره خواهند پرداخت.

XS
SM
MD
LG