لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا و جهان شاهد رشد اقتصادی بهتر شده اند


وزارت تجارت ایالات متحده می گوید که رشد تولیدات نا خالص داخلی از ماه جنوری تا مارچ سال روان، شاهد ۱.۴ درصد رشد بوده است.

رشد اقتصادی ایالات متحده در چهار ماه نخست ۲۰۱۷ در مقایسه به آنچه قبلاً تصور می شد، بهتر بود اما نه بسیار زیاد.

وزارت تجارت ایالات متحده می گوید که رشد تولیدات نا خالص داخلی از ماه جنوری تا مارچ سال روان، شاهد ۱.۴ درصد رشد بوده است.

با وجود سرعت کمرنگ رشد اقتصادی در جهان، شماری از کارشناسان اقتصاد به این باور اند که رشد اقتصادی در امریکا در مقایسه با شش سال گذشته در بهترین سطح قرار گرفته است.

روند با هزینه های مصرف کنندگان و کارفرمایان، روال بهتری داشت.

ناریمن بهراویش، تحلیلگر مسایل اقتصاد جهانی می گوید این رشد خبرهای خوبی را به همراه داشته است، زیرا در ربع دوم سال ۲۰۱۷، ایالات متحده شاهد رشد قویتر است.

ستیف نوچین، وزیر مالیۀ ایالات متحده، می گوید که این کشور شاهد اقتصاد قویتر خواهد بود، اما نه به اندازۀ که دونالدترمپ، رئیس جمهور ایالات، در جریان مبارزات انتخاباتی خود به آن وعده داده بود.

نوچین در مورد گفت"پیشبینی ما برای ۱۰ سال آینده رشد ۲.۹ درصد اقتصاد است که فکر می کنم کمی محافظه کارانه است. به باور من هم رئیس جمهور و هم من می توانیم آن را به بهتر از سه درصد برسانیم."

بسیاری اقتصاد دان ها مانند ناریمن بهراویش، به این باور اند که همچو پیشبینی جامۀ عمل نمی پوشد، مگر اینکه کانگرس بتواند یک لایحۀ محرک یا بستۀ اصلاحات مالیاتی را تصویب کند.

بهراویش گفت " عواملی وجود دارد که مانع رشد اقتصادی می گردند. یکی تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات، دیگر اینکه کانگرسی دارید که جمهوریخواهان عمیقاً منقسم شده و با هم اختلاف نظر دارند و دموکرات ها به یک حزب مبدل شده است که تنها حرف نی را به زبان می آورند. لذا با در نظر داشت این شرایط بسیار دشوار است تا هرآنچه می خواهی، از طریق کانگرس به دست بیآوری."

باوجود تمام مخالفت های سیاسی در ایالات متحده، رشد اقتصادی جهان در شش سال آینده بهتر خواهد بود. پیشبینی شده است که رشد اقتصاد در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۰۱۳، سه در صد رشد خواهد داشت.

بهراویش می گوید که این امر در اروپا قابل مشاهده نخواهد بود و بریتانیا پس از انتخابات اخیر به دست آورد های کمتر اقتصادی دست خواهد یافت.

به باور این اقتصاد دان چین، به عنوان دومین بزرگترین اقتصاد جهان به رشد اقتصادی متوسط اقتصاد خود ادامه خواهد داد و بیجینگ به گونۀ منظم بانکداری، قرضه ها را کنترول کرده و آن را توسعه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG