لینک های دسترسی

Breaking News

قاضی امریکایی: شنود مکالمات تیلفونی قانونی است


احتجاج کنندگان ضد جمع آوری معلومات به طرفدار ادوارد سنودن مظاهره می کنند
یک قاضی محکمۀ فدرال امریکا فیصله کرده که جمع آوری معلومات مکالمات تیلفونی توسط استخبارات ایالات متحده قانونی و برای مبارزه با دهشت افگنی موثر است.

ویلیم پاولی، قاضی محکمۀ فدرال روز جمعه در بیانیۀ نگاشته است که جمع آوری اینگونه معلومات اقدام واکنشی در مبارزه با دهشت افگنی است که حریم شخصی شهروندان امریکا را تخطی نمی کند.

پاولی اقامۀ دعوا توسط انجمن آزادی های مدنی امریکا را به خاطر به آزمون کشیدن این برنامۀ حکومتی رد کرد.

فیصلۀ این قاضی در مغایرت با یک محکمۀ دیگر فدرال بود که دو هفته پیش در مورد عین برنامه فیصلۀ کاملاً متفاوت ارائه کرده بود.

ادوارد سنودن، قراردادی پیشین استخبارات امریکا این برنامۀ ادارۀ استخبارات ملی امریکا را افشا ساخت.

در فیصلۀ محکمۀ فدرال ایالت نیویارک آمده است که معلومات جمع آوری شده تنها به هدف دریافت رخنۀ دهشت افگنان به کار برده شده است و هیچ سندی وجود ندارد که کارمندان استخباراتی از آن سؤ استفاده کرده باشند.

قاضی پاولی با اشاره به پیمانۀ وسیع حملات یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده می گوید که جستجو نکردن نشانه های کوچک دهشت افگنی - که با جمع آوری همینگونه معلومات سراغ می شود - پیامد های خطرناک و ناخوش آیندی نه تنها برای ایالات متحده بلکه برای تمام جهان خواهد داشت.

در حکم این قاضی - که بالغ از پنجاه صفحه است - پافشاری شده است که تمام معلومات و مکالماتی که از داخل امریکا به خارج، برعکس آن و همچنان در داخل ایالات متحده صورت می یگرد، جمع آوری شده می تواند.

یک قاضی محکمۀ فدرال دیگر در شهر واشنگتن دو هفته پیش فیصله کرد که جمع آوری چنین معلومات ممکن در مغایرت با قانون اساسی امریکا قرار گیرد و شکایات و نگرانی های گروه های مختلف رئیس جمهور باراک اوباما را وادار ساخت تا امکان آوردن تغییر را در این برنامه پیشنهاد کند.

آقای اوباما در آخرین نشست خبری امسال هفتۀ گذشته در کاخ سفید گفت که پیشنهادات بررسی کمیسیون تعیین شدۀ خود را در نظر گرفته و آماده است برای بهبود و شفافیت برنامه های استخبارات ملی امریکا تغییر وارد کند.

ادوارد سنودن - که این برنامه را افشأ ساخت - اکنون به گونۀ مؤقت در روسیه پناه برده است و از برازیل خواسته است تا در بدل یافتن پناهندگی آن کشور را در ردیابی تجسس تماس های مقامهای آن کشور مساعدت خواهد کرد.

متحدان امریکا - به ویژه آلمان - شکایت دارند که استخبارات ایالات متحده تماس های رهبران شان را تجسس کرده است.
XS
SM
MD
LG