لینک های دسترسی

Breaking News

زوج حمله کننده در کلیفرنیا به شدت مسلح بود


پولیس گفت حمله کنندگان با اسلحه شان بر پولیس ۷۵ مرمی شلیک کردند و پولیس بر آنها ۳۹۰ مرمی شلیک کرد.

پولیس روز پنجشنبه گفت که حمله کنندگان حادثه شهر «سن برناردینو»ی کلیفرنیا که یک زوج بودند، ۷۵ مرمی در حمله شان بر یک مرکز صحی شلیک کردند.

این زن و شوهر پیش از فرارشان از صحنه یک بم کنترول از راه دور را داخل یک موترک سامان بازی در جای خود باقی گذاشتند اما در انفجار آن ناکام ماندند.

پولیس کلیفرنیا گفت که حمله کنندگان، یک تن شان کارمند آن مرکزی صحی حکومتی محلی بود و همسرش پاکستانی بود. حمله کنندگان ذریعه یک موتر کرایی از صحنه فرار کردند. پولیس بعدا آنها را بعد از آن که آنها سه کیلومتر از صحنه فرار کرده بودند در جاده کشتند.

پولیس گفت که این زوج با اسلحه شان بر پولیس ۷۵ مرمی شلیک کردند و پولیس بر آنها ۳۹۰ مرمی شلیک کرد.

پولیس در ختم درگیری ۱۶۰۰ مرمی را داخل واسکت و داخل موتر آن دو یافت کردند.

همچنین، تحقیق کنندگان گفتند که آنها ۱۲ بم پیپی، مواد بم سازی و ۴۵۰۰ مرمی دیگر را داخل خانه آن زوج یافت کردند.

پولیس فدرال امریکا گفته است که فاروق و همسرش در ماه جولای سال ۲۰۱۴ به خارج کشور سفر کرده بودند و همرش با پاسپورت پاکستانی به امریکا برگشته بود.

تحقیق کنندگان گفته اند که هنوز قبل از وقت است که گفته شود انگیزه این زوج از کشتار جمعی چه بوده است.

در همین حال، بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ممکن انگیزه این حمله دهشت افگنی یا مناقشه کاری بوده است.

XS
SM
MD
LG