لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش اوباما به قانع کردن کانگرس در تصویب معامله با ایران


بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مصرانه از معامله تاریخی هسته یی با ایران دفاع کرده است. آقای اوباما گفت این معامله بهترین شیوه جهان در حصول اطمینان از نرسیدن ایران به سلاح هسته یی است.

رئیس جمهور اوباما که به کسب تایید قانونگذاران متردد کشورش و نظرات عامه امریکاییان درمورد معامله هسته یی ایران تلاش دارد، تاکید ورزید که این توافقنامه تاریخی همچنین بهترین راه برای اجتناب از رقابت تسلیحات هسته یی و جنگ بیشتر در شرق میانه است.

آقای اوباما این سخنان را در کنفرانس خبری تلویزیونی در قصر سفید چهارشنبه بیان داشت.

او گفت که اگر ایالات متحده از طریق روند مرور کانگرس، فرصت تصویب معامله هسته یی با ایران را از دست بدهد، "تاریخ به شدت از ما با انتقاد یاد خواهد کرد"، و فرصت دیگری برای تکمیل کردن توافق با ایران "ممکن در زمان مان واقع نشود."

آقای اوباما گفت که حتی اگر ایران درنهایت تصمیم بگیرد تا بعد از ده ویا پانزده سال نظارت بین المللی سلاح هسته ای بسازد ، ایالات متحده هنوزهم درموقعیت بسیج سایرکشورها علیۀ تلاشهای تهران قرار دارد.

آقای اوباما گفت که بر منتقدان لازم است تا بگویند که چگونه رئیس جمهور آیندۀ ایالات متحده با توجه به اهداف هسته ای ایران درصورتیکه معامله اجرا نمی شد در موقعیت بدتری قرار می گرفت.

درهمین حال، یک پیشنویس فیصله نامه ملل متحد برای اجرائی کردن موافقتنامه هسته یی ایران حاکی است که تحریم های ملل متحد در صورتی به حالت خود برخواهد گشت که ایران در تعهد خویش ناکام شود.

اما این پیشنویس حاکی است که این محدودیت بعد از ۱۰ سال ختم می شود.

این مسوده که چهارشنبه به دست خبرگزاری اسوشتدپرس رسیده حاکی است که هیچ یک از هفت فیصله نامه پیشین ملل متحد در مورد تحریم ها بر ایران نباید بعد از ۱۰ سال اعمال شود و اینکه شورای امنیت غور خود را درمورد مسئله هسته یی ایران پایان داده است.

اما یک مقام ایالات متحده که با جزئیات این فیصله نامه آشنا است گفته است که پنج عضو دارای حق ویتو در شورای امنیت موافقت کرده اند که فیصله نامه جدید باید در ختم ۱۰ سال برای تنفیذ دوباره برای مکانیزم تحریم برای پنج سال علاوگی به تصویب برسد.

XS
SM
MD
LG