لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن کمک های مالی به فلسطینیان را قطع کرد


ایالات متحده روز جمعه تمام کمک های مالی خود را به دفتر ملل متحد که به پناهجویان فلسطینی کمک می کند، قطع کرد.

یک سخنگوی محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان این تصمیم واشنگتن را محکوم کرده آن را یک "حملۀ آشکار علیه مردم فلسطین و مخالف تبا قطعنامۀ ملل متحد عنوان کرد.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن "موضوع را به دقت تحت بررسی قرار داده و تصمیم گرفته است که ایالات متحده به ادارۀ امدادرسان ملل متحد کمک اضافی نمی کند.

هیدرنیئورت گفت که شیوۀ کسب و کار و فعالیت های ادارۀ کار و امدادرسانی ملل متحد "عملیات نامنظم ناقص" بوده است.

اما این ادارۀ امداد رسان ملل متحد می گوید که خدمات را به حدود پنج میلیون مهاجر فلسطینی در اردن، لبنان، سوریه و کرانۀ غربی رود اردن فراهم می کند که اکثر آنان از فلسطین در جنگ ۱۹۴۸ که به تشکیل اسراییل انجامید، فرار کرده اند.

ایالات متحده حدود ۳۰ درصد تمام بودجۀ ادارۀ کار و امداد رسانی ملل متحد را فراهم می کرد و ۳۵۵ میلیون دالر را در ۲۰۱۶ به آن اداره فراهم کرده بود. همچنان در ماه جنوری، حکومت به رهبری دونالدترمپ ۶۵ میلیون دالر کمک به آن اداره را متوقف ساخت و تنها ۶۰ میلیون دالر را برای فلسطینیان مهاجر به ادارۀ ملل متحد فراهم کرد.

هفتۀ گذشته حکومت ایالات متحده اعلام کرد که ۲۰۰ میلیون دالر دیگر کمک اقتصادی را به فلسطینی ها به تعقیب بررسی دوبارۀ تمویل پروژه ها به کرانۀ غربی رود اردن و غزه، کاهش خواهد داد.

یک مقام ارشد وزارت خارجۀ امریکا گفت که این تصمیم به خاطر چالش های اتخاذ شده که جامعۀ بین المللی در فراهم آوردن کمک ها در غزه مواجه است، جاییکه گروه حماس کنترول آن را به عهده داشته و زندگی ساکنان آن منطقه را با خطر جدی مواجه ساخته و وضعیت بشری و اقتصادی از قبل نگران کننده را در آن منطقه بدتر می سازد.

مهاجران فلسطینی به خاطر تصمیم ایالات متحده مبنی بر قطع کمک های مالی به ادارۀ امداد رسان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده هشدار داده اند که این اقدام به فقر، قهر و بی ثباتی بیشتر در شرق میانه منجر خواهد شد.

اعلامیۀ واشنگتن به روز جمعه باعث عمیق تر شدن بحران پولی در آن ادارۀ ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گردیده و تنش ها را با رهبری فلسطینیان شدید ساخته است.

این ادارۀ امدادرسان ملل متحد که 68 سال از قدامت آن می گذرد، خدمات را به حدود 5 میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان و کرانۀ غربی رود اردن به فلسطینیانی فراهم می ساخت که اکثر آن پس از جنگ 1948 و شکل گیری کشور اسراییل، از فلسطین فرار کرده اند.

XS
SM
MD
LG