لینک های دسترسی

Breaking News

کلنتن و ترمپ نامزدان رقیب انتخابات امریکا به نظر می رساند


دانلد ترمپ کاندید پیشتاز از حزب جمهوری خواه آخرین پیروزی هایش را دریکی از تفرجگاه های شخصی اش در فلوریدا جشن گرفت.

آقای ترمپ بدون ضیاع وقت هیلری کلنتن، کاندید پیشتاز دموکرات را در یکی از اعلانات تلویزیونی اش به باد انتقاد گرفت.

در روشنی آخرین پیروزی هایش، اکنون آقای ترمپ سعی دارد تا حزب جمهوریخواه خویش را که اکنون خیلی متفرق است دوباره یکپارچه سازد.

آقای ترمپ گفت"ما باید حزب مان را باهم نزدیک بسازیم، باید آنرا یکپارچه سازیم. ما چیزی را شاهد هسیتم که حزب جمهوری خواه ممکن به یکی از حکایت های سیاسی عظیم درهرگوشه دنیا مبدل شود."

دونالد ترمپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوریخواه
دونالد ترمپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوریخواه

دونالد ترمپ در حال حاضر با دو رقیب جمهوریخواه خویش در رقابت قرار دارد. تد کروز، سناتور تکزاس و جان کیسک، والی اوهایو که پیروزی او در ایالت خودش سه شنبه به مبارزات انتخاباتی اش جان تازه ای بخشید.

جان فورتیر می گوید آزمونی که ترمپ برای جلب حمایت حزبش با آن مواجه است موضوع ساده ای نیست.

فورتیر می گوید "هرگاه این قضیه که نخبگان در حزب جمهوریخواه این را درک کنند که او نامزد احتمالی حزب است، ممکن برخی درصدد شوند که خود را بیشتر از سایرین شامل تیم او بسازند. اینکار نسبت به مبارزات انتخابات مقدمانی یک پروسه دشوارتری خواهد بود."

هیلری کلنتن سه شنبه با پیروزی هایش در فلوریدا و اوهایو و نزدیک شدن به نامزدی حزب دموکرات، اکنون توجه خود را به صوب ترمپ معطوف ساخته است.

هیلری کلنتن، کاندید پیشتاز حزب دموکرات
هیلری کلنتن، کاندید پیشتاز حزب دموکرات

خانم کلنتن گفت "وقتی ما می شنویم که یک کاندید ریاست جمهوری خواستار اخراج ١٢ میلیون مهاجر می باشد، مسلمانان را از داخل شدن به ایالات متحده مانع می شود، و وقتی او شکنجه را قبول دارد این همه این کاندید را قوی نساخته بلکه او را غلط جلوه می دهد."

الن لیچمن از پوهنتون امریکایی می گوید که نامزد شدن کلنتن از جانب حزب دموکرات ترمپ را کمک می کند تا حزب خودرا متحد سازد.

لیچمن می گوید "بسیاری از اشخاص منسوب به حزب جمهوریخواه حتی اگر صرف به نام نیز باشد و نه از روی اشتیاق ممکن از ترمپ حمایت کنند. این به این مفهوم نیست که ترمپ در نزد شان محبوب است بلکه آنها از خانم کلنتن نفرت دارند. از ین سبب کلینتن یگانه عاملی خواهد بود که حضور او سبب می گردد تا اگر حتی بطورموقت و صرف به نام نیز باشد حزب جمهوری خواه را متحد تر سازد."

نامزدی احزاب تا تدویر کنوانسیون ها در ماه جولای بوقوع نخواهد پیوست. اما کلینتن و ترمپ همین اکنون درک کرده اند که سرنوشت در انتظار آنها است.

XS
SM
MD
LG