لینک های دسترسی

Breaking News

مسلمانان، مسیحیان، هندو ها و یهودیان- قربانی خشونت ها


ایالات متحده دیروز در گزارش سالانه عقاید مذهبی خویش گفت که اعضای جوامع مذهبی در سراسر جهان نسبت به هر وقت دیگر در جریان سال ۲۰۱۳ مجبور به ترک منازل شان شده اند.

در این گزارش آمده است که تقریباً درهر گوشۀ جهان، میلیون ها مسیحی، مسلمان، هندو و پیروان سایر ادیان به دلیل عقاید شان مجبور شده اند منازل شان را ترک گویند.

مسیحیان

به نقل از این گزارش، صد ها هزار مسیحی در جریان جنگ داخلی سه سالۀ سوریه فرار کرده اند. در جمهوری افریقای مرکزی، خشونت های فرقوی و غیر قانونی میان مسیحیان و مسلمانان که طبق گزارش ها در آن تنها در سال ماه دسمبر سال گذشته ۷۰۰ نفر کشته شد و بیش از یک میلیون نفر بیجا گردید.

مسلمانان

این گزارش همچنان خشونت های ضد مسلمانان را در برما یا میانمر برجسته ساخته است که به کشته شدن صد نفر منجر شده و ۱۲هزار نفردیگر مجبور ساخته است تا منازل شان را ترک کنند. این گزارش افزوده است که سخنرانی های نفرت انگیز سازمان یافته و آزار و اذیت مسلمان در سال گذشته در آن کشور ادامه داشت و از خشونت ها بین مسلمانان و بودایی ها بار های برای مقاصد سیاسی استفاده شده است.

این گزارش همچنان به خشونت های فرقوی در پاکستان اشاره کرده است. در جریان این خشونت ها بیش از ۴۰۰مسلمان شیعه و ۸۰ مسیحی کشته شده است.

راهبان تبتی

از جانب دیگر ایالات متحده در مورد مجازات اعضای خانواده تبتی ها توسط چین نیز گزارش داده است که علیه حکمروایی آن کشور در احتجاجات مذهبی، خود را به آتش کشیده اند.

یهودی ها

ایالات متحده همچنان گفته است که احساسات ضد یهودی برخی از پیروان این مذهب را مجبور ساخته است تا هویت مذهبی شان را پنهان نگهدارند.

اما گزارش سالانۀ آزادی مذهب ایالات متحده مثال های را نیز به نشر رسانیده است که افراد از عقاید مختلف مذهبی بشمول مسلمانان، یهودی ها و مسیحیان برای حفاظت همدیگر، همکاری کرده اند.

XS
SM
MD
LG