لینک های دسترسی

Breaking News

گروسمن: در 2014 دو انتقال خواهد بود، سیاسی و نظامی


احمد رشید میگوید غرب باید قبل از خروج نیروهایش از افغانستان در سال ۲۰۱۴، جنگ در این کشور را خاتمه ببخشد. این نویسنده پاکستانی هشدار داد که ترک نمودن افغانستان در خانه جنگی شبیه دهه نود، عواقب ناگواری برای منطقه و جهان خواهد داشت.

آیا امریکا میتواند جنگ در افغانستان را تا ۲۰ ماه آینده به پایان برساند؟ مارک گروسمن پاسخ میدهد.

" به باور من این ممکن نیست که گفته شود این جنگ را قبل از دسامبر ۲۰۱۴ به پایان برسانید. این ممکن نیست. بنابرهمین است که ما اول باید دهه تحول را که در اجلاس بن مطرح گردید ادامه دهیم و دوم سند روابط ستراتیژیک دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را داشته باشیم."

اما به باور احمد رشید این نظریه که در سال ۲۰۱۴ سنگر جنگ از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد و همه چیز بوفق مراد به پیش خواهد رفت، ساده لوحانه و غیر واقعبینانه است.

" حالا علنا از جنگ داخلی درافغانستان صحبت میشود. بیایید واقعبینانه صحبت کنیم. گفته میشود که با خروج امریکایی ها از افغانستان جنگ داخلی شروع خواهد شد. جنگی میان شمال و جنوب، و در جنوب میان طالبان و سایر پشتونها. آیا اردو و سایر نیروهای امنیتی توان پایداری در اینچنین جنگها را خواهد داشت؟"

مارک گراسمن میگوید، نیروهای ملی افغان که تا سال ۲۰۱۴ شمار شان به بیشتر از ۳۵۰ هزار خواهد رسید، توانمندی جنگ با مخالفین دولت را دارند. اما برای صلح تنها جنگ کافی نیست، و افغانستان بیشتر از جنگ به صلح نیاز دارد.

به باور آگاهان، یک مشکل عمده دگر اینست که بحث انتقال در افغانستان صرف در بعد نظامی خلاصه شده و برنامه منظمی برای انتقال سیاسی وجود ندارد. حامد کرزی طی چه طرزالعملی از قدرت کنار خواهد رفت و کی چگونه جاگزین او خواهد شد. مارک گروسمن می گوید "در سال ۲۰۱۴ دو انتقال صورت خواهد گرفت. انتقال فرماندهی کامل امنیت بر اساس موافقتنامه لسبون و انتقال دیگر که براساس قانون اساسی افغانستان است: انتخابات و تغییر در رهبری و بعد رفتن بسوی دهه تحول که بسیار مهم است. من فکر میکنم که افغانها باید برای ۲۰۱۴ بسیار آماده گی بگیرند چون آنها تصمیم خواهند گرفت که چگونه زنده گی در دهه تحول ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ میخواهند."

یک برنامه سیاسی که قسما از هم پاشیده بنظر میرسد، مذاکرات صلح با طالبان در قطر است. نیلوفر سخی و عمر صمد هر دو کاستی های این برنامه را برشمرده آنرا نامطمئن خواندند. احمد رشید از شرایط پاکستان برای مذاکرات با طالبان حرف زد و گفت، اسلام آباد هرگز تماس مستقیم میان رهبران طالب و دولت افغانستان را اجازه نمیدهد. و مارک گروسمن گفت، طالبان باید خود را برای یکجا شدن با جامعه افغانستان اصلاح سازند، نه اینکه جامعه بر مراد آنها عیار شود.

اما چنانکه طالبان تا حال با اعلامیه و عمل نشان داده اند، آنها در موقف اعمال شرایط برای مذاکرات هستند نه پذیرش فرمان برای اصلاح.

XS
SM
MD
LG