لینک های دسترسی

Breaking News

خواست تازۀ امریکا از پاکستان در آستانۀ نشست پروسۀ کابل


(آرشیف)

ایالات متحدۀ امریکا میگوید در صدد تحکیم چنان یک رابطۀ تازه با پاکستان است که بر یک دیدگاه مشترک در مورد آیندۀ صلح آمیز برای أفغانستان، و نیز بر تعهد مشترک برای شکست دادن تمام گروه های دهشت افگن در منطقه استوار باشد.

لیزا کورتیس، معاون دستیار رئیس جمهور ترمپ و مسئول بخش جنوب آسیا در شورای امنیت ملی ایالات متحده، امروز طی سفرش به اسلام آباد، گفت که استراتیژی رئیس جمهور ترمپ در قبال جنوب آسیا و أفغانستان، زمینۀ همکاری امریکا و پاکستان را مساعد میسازد تا در راه تأمین صلح و ثبات در أفغانستان، برگشت آبرومندانۀ مهاجرین أفغان به وطن شان، و شکست دادن داعش و سایر گروه های دهشت افگن در جنوب آسیا باهم کار کنند.

بر أساس خبرنامۀ سفارت ایالات متحده در اسلام آباد، خانم کورتیس در دیدار با مقامات پاکستانی، یک بار دیگر این درخواست امریکا را به آنها تکرار کرد که پاکستان باید در قلمرو خویش، علیه شبکۀ حقانی و سایر گروه های تندرو اقدام کند.

در حالی که قرار است فردا نمایندگان بین المللی، برای اشتراک در نشست دوم پروسۀ کابل، در پایتخت أفغانستان حضور یابند، ایالات متحدۀ امریکا امروز بار دیگر بر پاکستان اصرار ورزید که علیه شبکۀ حقانی اقدام کرده، و کاستی ها در تطبیق قوانین مبارزه با تطهیر پول را نیز رفع سازد.

ناکامی پاکستان در عملی ساختن قوانین مبارزه با تطهیر پول باعث شده که قدرت های جهان، بر شامل ساختن آن در فهرست خاکستری پافشاری کنند و تصمیم گرفته شده که سر از ماه جون، در آن لست قرار گیرد.

لیزا کورتیس، طی سفرش به اسلام آباد، گفت که پاکستان باید در جهت خشکانیدن منابع مالی دهشت افگنان، گام های عملی بردارد.

پاکستان ادعا دارد که در نظام مالی و بانک های آنکشور، برخی إصلاحات را به میان آورده، گروه های متعدد تندرو را تحریم کرده، و نیز برخی از گروه های افراطی را از جمع آوری اعانه و تحایف، منع کرده است. اما کارشناسان میگویند که گروه های تندروه نوز هم در داخل پاکستان به جمع آوری اعانه و تبلیغ خود دوام میدهد.

با آن که امریکا هنوز از اقدامات پاکستان در راستای خشکانیدن منابع مالی دهشت افگنان راضی نیست، چین امروز گفت که تلاش های اسلام آباد در این راه قابل تمجید بوده و چین در راستای مبارزه با دهشت افگنان، با پاکستان همکاری خواهد کرد.

آیا نگرانی های پاکستان موجه است؟

پاکستان در طول چندین دهه، گروه های تندرو اسلامی را در أفغانستان و کشمیر حمایت کرده و کارشناسان میگویند که دلیل این کار، هراس پاکستان از گسترش نفوذ هند در همسایگی آن کشور است.

اما ریچارد اولسن، دیپلومات سابقه دار امریکایی که از سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ فرستادۀ خاص ایالات متحده برای پاکستان و أفغانستان بود، میگوید که پاکستان در ادعایش مبنی بر گسترش نفوذ هند در أفغانستان، مبالغه میکند.

آقای اولسن در مصاحبه با رادیو مشعل گفته است که بر أساس مشاهدات او در دوران مأموریت اش، هند یک کشور امداد کننده به أفغانستان میباشد و روابط نزدیک دیپلومات با أفغانستان دارد، اما این روابط در حدی نیست که پاکستان آن را وانمود می سازد.

این دیپلومات سابقه دار امریکایی افزود که پاکستان باید از موقع استفاده کرده و خلاف گروه های تندرو عمل کند، زیرا در ادامۀ وضعیت کنونی، مفاد پاکستان وجود ندارد.

به زعم این فرستادۀ پیشین امریکا، اکنون اختیار از پاکستان است که آیا میخواهد روابط خود را با امریکا نگهدارد، و یا روابط خود با طالبان و شبکۀ حقانی را بر آن ترجیح دهد.

ریچارد اولسن در مصاحبه اش با رادیو مشعل این را نیز گفته که اگر پالیسی ساز ادارۀ ترمپ میبود، پیشنهاد می کرد که میان پاکستان و ایالات متحده، در سطح بلند گفتگو هایی سری و خصوصی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG