لینک های دسترسی

واکنش بعضی متحدین امریکا به برنامه تجسسی این کشور


انگلا مرکل، صدراعظم آلمان می گوید که روابط کشورش با ایالات متحده به بازنگری نیاز دارد.

خانم مرکل گفت "باید دوباره اعتماد سازی شود. به این معنی که اعتماد شدیداً متزلزل شده و اعضای شورای اروپا امروز نگرانی های خود را ابراز کردند."

صدراعظم آلمان می افزاید که بعضی مقامات آلمانی می خواهند مذاکرات تجارتی را با واشنگتن به تعویق بیاندازند.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه نیز جمع آوری سوابق معلومات ایمل و تلیفون توسط ادارۀ امنیت ملی امریکا، را به باد انتقاد گرفت.

آقای هولاند گفت "بعضی رفتار و عملکرد های است که نمی تواند قابل قبول باشد. گذشته از آن، فرانسه و آلمان یک ابتکار عملی را در پیش خواهد گرفت. در این باره با امریکایی ها، به منظور توافق روی یک چارچوب مشترک - بحث خواهیم کرد. این کار تا اخیر سال روان انجام خواهد شد."

تنها رهبران اروپایی نیستند که در بارۀ ادعاهای جاسوسی ایالات متحده بر کشور های آنها اعتراض می کنند.

ادوارد سنودن، قراردادی پیشین ادارۀ امنیت ملی ایالات متحده؛ اسناد سری را افشا کرد که نشان می دهد استراق سمع مکالمات تلیفونی حدود ۳۵ رهبر جهان صورت گرفته است.

دیلما روسیف، رئیس جمهور برازیل، برنامۀ بازدید خود را از واشنگتن لغو کرده و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عملکرد ایالات متحده را محکوم کرد.

شهرزاد رحمان، رئیس مرکز اتحادیۀ اروپا در پوهنتون جورج واشنگتن می گوید که بسیاری کشور ها بر یکدیگر جاسوسی می کنند اما این وضیعت غیر معمول است.

رحمان می گوید "اینگونه موارد بین کشور ها وجود می داشته باشد اما فکر کنم پخش و افشای آن به شکل آشکار در صفحات اول مطبوعات چیزی است که باعث خشم بسیاری کشور ها می شود."

رحمان تزلزل دراز مدت در روابط ایالات متحده با متحدینش را پیشبینی نمی کند اما می گوید که ادارۀ امنیت ملی ایالات متحده به تغیر بعضی روش ها نیاز خواهد داشت.

شهرزاد رحمان می گوید "فکر کنم مشخصاً، هدف قرار دادن معلوماتی که ما در پی آن استیم- چنانیکه با جمع آوری معلومات استخبارتی مخالفت صورت گرفته- باید مورد بحث قرار گیرد."

کیت الکساندر، رئیس ادارۀ امنیت ملی ایالات متحده به همین تازگی ها گفت که باوجود مخالفت عامه، بسیاری متحدین امریکا به وی گفته اند که از جمع آوری معلومات استخباراتی استقبال می کنند.

الکساندر می گوید "این چیزی است که من به دست آورده ام: کار تان را با ما ادامه دهید. اطلاعات استخباراتی را که از خود ما برای دفاع از کشور مان به دست می آورید، آن چیزی است که واقعاً به آن نیاز داریم."

برعلاوه، جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا، روز جمعه پذیرفت که این موضوع -روابط ایالات متحده را با متحدینش پیچیده ساخته است.

ساکی گفت "این موضوع آزمون های عمدۀ را در روابط ایالات متحده با بعضی از شرکای مان ایجاد کرده و البته که طی یکی دو روز اخیر اذهان عامه را مغشوش کرده است."

آزمون های موجود در فرا راه آن روابط، برای پالیسی سازان در واشنگتن - به ویژه کسانیکه متمایل به ترک هر گونه وسیله در مبارزه علیه دهشت افگنی می باشند، چالش ساز خواهد بود.
گزارش: کنت کلاین، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG