لینک های دسترسی

Breaking News

سال گذشته صدها متهم خشونت بازداشت شد


به اساس معلومات وزارت زنان رقم گزارش دهی از خشونت ها علیه زنان در سال های اخیر افزایش یافته است.

وزارت امور زنان میگوید در سال جاری چهار هزار قضیه خشونت علیه زن در این وزارت ثبت شده است. وزارت داخله می گوید که بیش از 1400 عامل خشونت علیه زنان بازداشت شده است.

قدسیه نیازی رئیس سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان می گوید از اول سال جاری تا کنون هفتصد قضیه خشونت علیه زنان را این سارنوالی تنها در کابل مورد پی گرد قرار داده است که شامل خشونت های شدید نیز می شود.

او می گوید روزانه بیش از ده زن که مورد خشونت قرار گرفته به این سارنوالی مراجه می کنند و " در ر وزی حد اقل ده قضیه خشونت علیه زن را میتوانیم که ثبت کنیم، حتی روز های هم می شود که پازنده الی بیست قضیه داشته باشیم، این مربوط می شود به اگاهی خانم ها که چقدر زنها آگاهی پیدا کردند و چقدر به مراجع عدلی و قضایی دست رسی پیدا کرده اند، مشخصاً تا دیروز هفت صد قضیه خشونت داشتیم که ثبت شده است."

فقر ، عامل خشونت

مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان در یک نشست خبری در کابل گفت که اکثریت این خشونت ها در خانواده های صورت گرفته که با فقر دست و گریبانند و یا این خشونت ها در خانواده های صورت گرفته که در سطح پائینتر از متوسط قرار دارند. او افزود "اکثر خشونت های که لااقل طی ده یا یازده سال به وزارت امور زنان آمده، بیشتر در بین خانواده های فقیر، بیکار، معتاد و در قشر از متوسط به پاین جامعه است."

با این که گزارش ها نشان دهنده افزایش رقم خشونت ها علیه زنان در افغانستان است، معین وزارت امور زنان می گوید رقم گزارش دهی از قضایایی خشونت افزایش یافته است نه خشونت.

خشونت افزایش نیافته؟

اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که علاوه بر گزارش دهی، موارد خشونت علیه زنان افزایش یافته است.

سید عمر صبور، معاون ریاست جنسیت و حقوق وزارت داخله می گوید که 70 مورد قتل ناموسی، 38 مورد تجاوز جنسی، خودکشی و فرار از منزل را ثبت کرده اند.

فقر، بی سوادی، عدم آگاهی مردم از حقوق زنان، موجودیت رسوم و عنعنات ناپسند، موجودیت جرگه های قومی، عدم موجودیت یک شورای خاص علما برای مشوره دهی در مورد حقوق زنان، مشکلات ناشی از جنگ و فقر از عوامل گفته شده است که باعث افزایش خشونت علیه زنان در خانواده شده است.

خانم نیازی می گوید به منظور تطبیق قانون منع خشونت و رسیدگی به قضایایی خشونت علیه زنان، بر علاوه کابل در پنج ولایت نیز سارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان تاسیس شده است.

خانم نیازی گفت هرات، مزار شریف، بدخشان، کاپیسا و ننگرها از جمله ولایاتی اند که سارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در سال جاری در آن ها ایجاد شده است و قرار است این سارنوالی ها در سایر ولایات نیز تاسیس شود.
XS
SM
MD
LG