لینک های دسترسی

Breaking News

سردی هوا در برخی نقاط روسیه، به منفی ۶۰ درجه رسید


آرشیف: موتر یخ بسته در شمالشرق روسیه

مناطق مختلف جهان در ایام زمستان امسال، به ویژه چند هفتۀ اخیر شاهد افت بی پیشینۀ درجۀ حرارت بوده است.

درجۀ حرارت در منطقۀ یاکوتیای روسیه، روز سه شنبه به منفی ۶۷ درجۀ سانتی گراد پایین آمد.

آن منطقه یک میلیون نفوس دارد و در درجۀ حرارت منفی ۴۰ شاگردان به گونۀ عادی به مکتب می روند؛ اما این درجۀ حرارت مقامات محلی را واداشت مکاتب را رخصت کنند.

مقامات محلی تا کنون مرگ دو تن را که به خاطر سردی هوا جان باخته اند، تایید کرده اند.

درجۀ حرارت در این منطقۀ سایبریا در ۲۰۱۳، تا منفی ۴۶ درجه سانتی گراد، پایین آمد.
درجۀ حرارت در این منطقۀ سایبریا در ۲۰۱۳، تا منفی ۴۶ درجه سانتی گراد، پایین آمد.

این قریۀ دور افتادۀ روسیه در ۲۰۱۳ نیز شاهد افت بی سابقۀ درجۀ حرارت به منفی ۷۰ درجۀ سانتی گراد بود.

برخی کاربران رسانه های اجتماعی، نیز روز سه شنبه با نشر تصاویر از سردی هوا در منطقۀ دورافتادۀ اویمایاکون روسیه، از پایین آمدن حرارت به منفی ۶۲ درجۀ سانتی گراد خبر دادند.

این پست واکنش های متعددی را در پی داشت و برخی ها آن را "غیر قابل تحمل، بی نهایت سرد، تاسف برانگیز برای ساکنان آن مناطق" خواندند؛ اما برخی ها هم آن را "دور از امکان" قلمداد کردند.

ایالات شرقی امریکا، در هفتۀ نخست ماه جنوری شاهد جبهۀ سردی بود که درجۀ حرارت را به منفی ۱۰ درجۀ سانتی گراد سقوط داد.

برخی شهر های گرم امریکا مانند هیوستن و اوستن ایالت تکزاس، پس از ده سال شاهد برفباری بود که باعث شد کار و بار مردم مختل گردد.

کانادا باوجودیکه در فصل های سال، بیشتر هوای سرد و مملو با برفباری می داشته باشد؛ اما در هفتۀ گذشته درجۀ حرارت به منفی ۲۷ درجۀ سانتی گراد افت کرد که حکومت کانادا را واداشت از مردم آن کشور بخواهد، در صورت که کار ضروری نداشته باشند از منازل شان بیرون نگردند.

نمای شبانگهاهی یخ بستۀ آبشار نیگارا در کانادا
نمای شبانگهاهی یخ بستۀ آبشار نیگارا در کانادا

اطراف آبشار نیاگارا، که پر دیدنی ترین محل سیاحان در ایام تابستان و زمستان در منطقۀ سرحدی نیویارک و کانادا به شمار می رود، به خاطر هوای سرد در هفتۀ گذشته، کاملاً یخبندان شده بود که نمای منحصر به خودش را ایجاد کرده بود.

این تغیر آب و هوا، و درجۀ حرارت سرد از یک طرف و کمبود باران در مناطق مختلف جهان از جانب دیگر، به گفتۀ متخصصین هواشناسی، از تغیر اقلیم در کرۀ زمین خبر می دهد و این هشدار را می دهد تا برای جلوگیری از این تغیر کشور های عمده و بزرگ جهان، اقدامات موثر و عملی بردارند.

آب اطراف بنای یادگاری جیفرسن را در شهر واشنگتن دی سی، در هفتۀ گذشته یخ بست.
آب اطراف بنای یادگاری جیفرسن را در شهر واشنگتن دی سی، در هفتۀ گذشته یخ بست.

XS
SM
MD
LG